School’s cool


Datum:

Voorkomen van voortijdig schooluitval

Doel van School’s cool is om te voorkomen dat kinderen eerder met school stoppen dan de bedoeling is. Dat kan door kinderen een steuntje in de rug te geven, zodat zij een goede start maken op hun nieuwe school van het voortgezet onderwijs. Persoonlijke, individuele begeleiding en de relatie tussen de thuismentor, het kind en de ouder(s) staan hierbij centraal. School’s cool wordt inmiddels op 27 locaties in Nederland uitgevoerd, waarvan Dronten er inmiddels ook één is. In Lelystad is dit project al enige jaren bekend.

Ervaring wijst uit dat deelnemende kinderen leren om gestructureerd huiswerk te maken, zich beter te concentreren en zich beter aan afspraken te houden. Uit de cijfers blijkt ook dat 15% van de kinderen op een hoger niveau uitkomt dan het schooladvies van de basisschool. Kinderen kunnen het onderwijs door de begeleiding goed volgen. En onderwijsachterstanden worden voorkomen. Het blijkt ook dat meer ouders bij de school betrokken zijn. Hierdoor ontstaat er een betere communicatie tussen ouder en kind. Ouders weten daardoor beter wat de situatie is van hun kind op school. Ik ben dan ook blij dat 40 vrijwilligers zich hebben opgegeven als mentor om de kinderen te begeleiden’.

Wat doet een thuismentor?

De thuismentor helpt het kind bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs en het maken van een goede start op de nieuwe school. De thuismentor komt wekelijks ongeveer anderhalf uur bij het kind thuis. In aanwezigheid van de ouder wordt het kind geholpen bij het bijhouden van de agenda, het plannen van en helpen met huiswerk, stimuleren van lezen en het leren om informatie te begrijpen. Daarnaast is het praten over de nieuwe situatie ook belangrijk, want hoe ga je om met al die verschillende leraren en nieuwe klasgenoten? Ouders worden door de thuismentor ook bij het schoolleven betrokken. Juist de relatie tussen de thuismentor, het kind en de ouder(s) vormt de basis van het beoogde succes van het mentorproject. In het kader van Corona wordt met grote zorgvuldigheid gekeken hoe en waar de kinderen begeleid worden. 

Klik hier voor de website School’s Cool