Sleutel tot succes


Datum:

Sleutel tot succes

Vorig schooljaar zijn we gestart met het verleggen van de focus op leerlinggedrag naar de focus op leerkrachtgedrag. Inmiddels staat er in alle nieuwe begeleidingsplannen minimaal een leerkrachtdoel. Mooi om te zien is dat scholen in hun aanvragen nu ook andere vraagstellingen bij het onderwijsloket neerleggen. Vragen die voorheen werden gesteld waren vragen als: Hoe zorgen we ervoor dat … meer rekening houdt met zijn klasgenoten. Nu zie je dit steeds meer opschuiven naar vragen als: Hoe stem ik mijn leerkrachtgedrag af op kinderen met ADHD? Mooi!! In het nieuwe aanvraagformulier in digidoor wordt aan de scholen gevraagd om in hun aanvraag aan te geven aan welk doel leerkrachten zelf willen gaan werken. Dit steeds meer de aandacht richten op wat de leerkracht nodig heeft zal uiteindelijk zorgen voor steeds meer vakmanschap op het gebied van specifieke zorg van leerlingen bij leerkrachten.