Stadsdeelbijeenkomst 17 april 2018


Datum:

Prezi Staadsdeelbijeenkomst 17-04-2018

Mededelingen 

 • TLV’s aanmelden voor 1 juni 2018
 • Enquête evaluatie SWV graag invullen voor 27 april 2018
 • Planning volgend schooljaar: Jaarplanning 2018-2019

 

Good Practice
OBS de Tjalk Ilona Peschel en Maureen van den Bos-Veen

prezi scrumbord Tjalk good practice

 

Sterk in de Klas
Annouschka Brinkman en Janneke Wolting

Sterk in de Klas ambulant aanmeldformulier maart 2018

OT nieuwe stijl
Laura Stroo en Elke van Huffelen

 

memo OT nieuwe stijl Lelystad – versie 2

Samenvatting Kenniskaart NJI kwaliteit en verbinding onderwijs en jeugdhulp

Kenniskaart-Kwaliteit-verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp

Quickscan kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhOplKzi_PuR_u-zrsh2AZYTcwUjPhINyoLBk2MLOrO6_21w/viewform

Internetconsultatie orthopedagogen OT Lelystad:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVyDIwRYVJ5_XAxiJtQy-Nlb5CehPDVhN-0rcQ783tZlvhKQ/viewform

 

Uitnodiging Preventie makelaar:

 

Monitoring
Hannah Buisman-Karst

Waar staan we na (bijna) 4 jaar Passend Onderwijs?

Komend schooljaar gaat de nieuwe strategische periode van het samenwerkingsverband van start. Het ondersteuningsplan voor 2019-2023 wordt nu vormgegeven en daarbij willen we graag jullie ervaringen horen en input bij gebruiken.

Met de huidige inrichting van het samenwerkingsverband middels het schoolverdeelmodel, zien we dat we, in vergelijking met de rest van Nederland:

 • een hoog verwijzingspercentage en deelname percentage S(B)O hebben
 • veel TLV aanvragen en kinderen die te lang in het S(B)O blijven
 • er veel zwakke scholen zijn
 • dat er veel behoefte is aan praktische hulp.

Na 4 jaar passend onderwijs staan we hier, dit is een mooi evaluatiemoment. Ter overdenking een aantal vragen:

 • Als we op dezelfde voet verder gaan, wat betekent dat?
 • Is dat dan een antwoord op de feiten? Gaat de huidige werkwijze ervoor zorgen dat de kwaliteit van scholen wel omhoog gaat, het deelname percentage vermindert, etc?
 • Ontwikkelingen Sterk in de Klas, OT nieuwe stijl, O&O&O: Zou dat een omslag kunnen creëren? In welke zin?
 • Alleen scholen kunnen dit niet oplossen. Alleen SWV kan dit niet oplossen. Doorontwikkelen op hetzelfde model heeft geen zin: oplossingsgericht, dan stop je ook met iets wat niet werkt.

We hoeven nu niet met elkaar antwoorden te genereren, maar weet dat dit speelt, dat dit de situatie is en dat we met elkaar gaan kijken: hoe nu verder.

Je kunt met je begeleider overleggen: welke verandering zou gewenst zijn? Is verandering gewenst?
Of zoek een ander platform zoals de programmaraad, O&O&O of OT nieuwe stijl.

Prezi Monitoring

 

SOP

Met de nieuwe wet van het passend onderwijs en de overgang waarbij jeugdzorg een taak wordt van de gemeente zijn de schoolbesturen en gemeente verantwoordelijk geworden voor de hulp aan kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij is het doel om effectief, snel en preventief ondersteuning te kunnen bieden aan kinderen die hulp nodig hebben bij opgroeien, opvoeding en onderwijs.

Voor de 2 O’s opgroeien en opvoeden heeft het NJI een landelijke top 10 en top 7 van belangrijkste vragen en problemen bij opgroeien en opvoeding opgesteld. Het gaat hierbij om veel voorkomende risico’s en problemen die stapsgewijs kunnen uitgroeien tot ernstige problemen.

De schaalvragen voor het schoolondersteuningsprofiel zijn op deze vragen opgesteld door het NJI gebaseerd.

Het NJI geeft hierbij aan: Een goede verbinding tussen ouders, scholen, de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is nodig om met elkaar vroegtijdig signalen bij kinderen en jongeren aan te pakken die kunnen duiden op onderliggende ondersteuningsbehoeften of hulpvragen. Als de ondersteuning op school, thuis en in de wijk wordt afgestemd, kunnen kinderen en jongeren en hun gezinnen sneller en beter geholpen worden.

SUCCESFACTOREN VOOR DE VERBINDING VAN ONDERWIJS EN JGZ / SMW volgens nji zijn o.a.:

 • Elkaars rollen en taken, maar ook elkaar en elkaars expertise kennen is essentieel voor goede samenwerking.
 • Goede kennis van de ondersteuningsstructuur en ondersteuningsmogelijkheden van het onderwijs versterkt het complementair samenwerken.

Een antwoord op deze schaalvragen zijn dus van belangrijke waarde voor de zorg in en om de school en gaat de zorg en smw’er aan.

De overige vragen zijn gebaseerd op de O van Onderwijs:
Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van het zogeheten ‘zorgprofiel’, dat is gebruikt in het PRIMA- en COOL-cohortonderzoek. Deze vraagstelling is daarbij ook gebruikt bij de landelijke monitor ondersteuningsaanbod en het deelonderzoek ‘school-klas-leerling voor de 10e evaluatie van het passend onderwijs.

De uitkomsten van de vragenlijst bieden uiteindelijk een inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden van de scholen en kan een antwoord geven op de vraag of er sprake is van een dekkend netwerk binnen het samenwerkingsverband, schoolbestuur en in de wijk.

 

Zuid Oost Zuid West – SWV Lelystad Dronten

Noord Oost Noord West – SWV Lelystad Dronten

 

Evaluatie stadsdeelbijeenkomst 17 april 2018

 • Uw gegevens