“uitrol aanpak inzet Klijnsmagelden; de rol van scholen” Dronten


Datum:

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is het vaak niet gemakkelijk om mee te doen met hun leeftijdsgenootjes. Ouders hebben vaak niet voldoende te besteden voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, schoolreisjes of een fiets. Het kabinet stelt aan gemeenten vanaf 2017 jaarlijks een substantieel bedrag extra beschikbaar voor de intensivering van ondersteuning van kinderen in minima-gezinnen.

Op 11 april hebben wij samen met jullie een vruchtbare brainstorm gehad over de inzet van de middelen die de gemeente structureel van het Rijk ontvangt. Gezamenlijk zijn we gekomen tot goede en slimme manieren waarop deze middelen kunnen worden ingezet en hoe de rol van scholen hierin een plek zouden kunnen hebben. De resultaten van de brainstorm en andere gesprekken met maatschappelijke partners is in een plan van aanpak omgezet. Deze ligt volgende weken voor ter besluitvorming bij het college.

Om u kennis te laten nemen van deze aanpak en wat de expliciete rol van de scholen daarin kan zijn organiseren wij op

11 juli tussen 9-11 uur een bijeenkomst voor alle directeuren en IB-ers (van de gemeente Dronten) in de Open Hof De Zuid 2 te Dronten.

Tijdens deze bijeenkomst zullen wij concreet ingaan op o.a vragen als:

  • Hoe kan ik als school een bijdrage leveren aan de intensivering van de ondersteuning van kinderen in minimagezinnen?
  • Op welke wijze kan de school de rol van signaleerder en doorverwijzer oppakken?
  • Hoe werkt de pas van Dronten en welke producten komen op de Pas voor kinderen om op school beter mee te kunnen doen (hoe sluit ik mijn school aan op de Pas van Dronten)?
  • Wat kan ik doen als ik als school een goed idee heb voor een nieuwe initiatief gericht op ondersteuning van deze kinderen?

Reserveer de datum 11 juli tussen 9-11 alvast in uw agenda!

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mailtje te sturen aan c.van.der.veen@dronten.nl

Wij zullen u over 2 weken het programma toesturen!

Met vriendelijke groet,

Denise Caljé
Allround beleidsmedewerker