Programmabegroting 2017definitief

Programmabegroting 2017definitief

In de programmabegroting 2017 staat de planning en controlcyclus, toelichting op de baten en lasten, bedrag per leerling voor de schoolbesturen en een korte toelichting op de inhoudelijke activiteiten.