Screening en monitoring dyslexie

Scholen zijn verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van kinderen met lees-/spellingproblemen. De ondersteuning van kinderen met dyslexie valt onder de basisondersteuning. Soms is er sprake van een zeer ernstige vorm van dyslexie, waarbij er geen andere problematiek speelt. Dan kan de leerling in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg vanuit de jeugdwet.

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd (7-13 jaar) is de gemeente verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling van deze “ernstige enkelvoudige dyslexie” (EED). Het woord ‘ernstig’ betekent hierbij dat het kind, ook na een jaar van zeer intensieve ondersteuning, tot de 10% laagst scorenden behoort en hierdoor wordt belemmerd in het volgen van onderwijs. Het woord ‘enkelvoudig’ betekent hierbij dat er geen andere problematiek aan de orde is. Als kinderen een zwaardere zorgvraag hebben, of als er naast dyslexie nog een andere stoornis aan de orde is, dan is de afspraak dat eerst de bijkomende stoornis of beperking door een passende zorginstantie behandeld wordt, voordat een kind in aanmerking komt voor een behandeling EED.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 lopen deze aanvragen voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie via het Samenwerkingsverband. Op deze manier zorgen we ervoor dat het kind, dat wegens ernstige lees- en spellingproblemen extra ondersteuning nodig heeft, deze ook inderdaad krijgt. De dyslexieketen school – gemeente – zorgaanbieder wordt verbeterd. De uitvoering van de EED-zorg is vanaf januari 2021 door de gemeente Lelystad belegd bij twee zorgaanbieders, te weten het ‘RID’ (Zuid-Lelystad) en ‘Zien in de Klas’ (Noord-Lelystad). Het Samenwerkingsverband heeft bovendien de taak om de dyslexiezorg als geheel te monitoren.

De routekaart, het aanvraagformulier en de bijbehorende vragenlijsten vindt u onder de downloads.

De contactpersoon is Ellen Gommer. Andere dyslexiedeskundigen van het Samenwerkingsverband zijn Lisette Bakker en Simone van der Giessen. U vindt hun mailadressen en telefoonnummers op de website onder ‘ons team’.