Strippenkaart

De dienstverlening voor extra ondersteuning is beschikbaar via een strippenkaartmethodiek. Op het niveau van het schoolbestuur is de omvang en capaciteit beschikbaar gesteld met een aantal uren. De specialist maakt samen met de intern begeleider een plan van aanpak en bespreekt daarbij het aantal uren dat wordt ingezet ter uitvoering van het plan van aanpak.

Het gaat bij de extra ondersteuning om de volgende activiteiten: consultatieve vragen, handelingsgerichte diagnostiek en arrangementen van leerkracht, kind en groep. De omvang voor de extra ondersteuning is gebaseerd op 1% van het aantal kinderen in het regulier basisonderwijs. Alle andere vragen voor ondersteuning en interventies worden vanuit de middelen Passend onderwijs door de schoolbesturen en scholen ingericht. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten heeft geen onderwijsassistenten beschikbaar en kent geen budgetten toe voor aanschaf materialen, ondersteuning e.d.

Lees voor meer informatie de Factsheet Strippenkaartmethodiek – september 2016.