Welkomstbijeenkomst nieuwe directeuren en IB-ers


Datum:

Op 28 september 2023 is er een Welkomstbijeenkomst geweest voor de nieuwe directeuren en intern begeleiders. De ochtend stond in het teken van informatie delen en netwerken. Aan de hand van Prezi zijn de kernprincipes en de werkwijze van het Samenwerkingsverband besproken.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de begeleider van uw school of onze website raadplegen.