Wijkgericht werken via Wijk OT:


Datum:

In een wijk samen iets oppakken is natuurlijk niet nieuw; door alle eeuwen heen nemen mensen het initiatief om met hun eigen buurt het leven voor elkaar beter te maken. Samen afval opruimen, samen een Whatsapp groep delen, samen een auto gebruiken is geen nieuwe praktijk. Samen opvoeden ligt wat lastiger.

Drie OT-wijken hebben daarom besloten gezamenlijk ervaren knelpunten daadwerkelijk samen op te pakken. Het zijn drie initiatieven, die elke anders begonnen zijn, vanuit verschillende kanalen worden gefaciliteerd en elk verschillende doelen beogen.

In Bos-en Waterwijk, Zuiderzeewijk en Atolwijk werken de scholen met elkaar en met sociale partners samen aan praktische doelen: een gezamenlijke leesconsulent, afspraken over rollen en taken, optrekken met ouders in de buurt, een gezamenlijke taalvisie. Mooie kleine initiatieven dus, die weinig aan inspanning vragen en vanuit de praktijk opkomen. Klik hier voor de ppt-presentatie Wijkgerichte Aanpak in Lelystad, die gemaakt is voor de netwerkbijeenkomst Lelystad op 16 november 2021. Of laat je informeren voor Bos-en Waterwijk: Eline de Vries eline@contextonderwijs.nl; voor Zuiderzeewijk: Franca Rieteco f.rieteco@laetare.nl; voor Atolwijk: Joyce Couprie j.couprie@pold.nl.