Aanbod NT-2 ondersteuning Passend onderwijs Lelystad-Dronten


Datum:

Aanbod NT-2 ondersteuning Passend Onderwijs Lelystad–Dronten.

Sinds oktober 2017 heeft het samenwerkingsverband een aanbod ondersteuning voor kinderen voor wie de moedertaal niet Nederlands is.
Scholen die handelingsverlegenheid ervaren en/of extra ondersteuning nodig hebben voor een nieuwkomer in de klas kunnen contact opnemen met het samenwerkingsverband en via digidoor een aanvraag doen voor extra ondersteuning.
De begeleiding voor de kinderen en de ondersteuning voor de leerkracht zal worden verzorgd door drie enthousiaste leerkrachten die tevens samenwerken onder de naam Talentenportaal.
Het doel van de ondersteuning is om spelenderwijs kinderen te helpen hun taalachterstand in te lopen en hun woordenschat te vergroten. De kinderen kunnen hun talenten inzetten om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Want van woorden word je wijzer.
Naast de leerling zal de begeleider zich ook richten op de leerkracht. De leerkracht wordt meegenomen in de begeleiding van de leerling. Er worden tools en strategieën aangeboden die inzetbaar zijn in de klassensituatie.

Wat kan het samenwerkingsverband voor u als school betekenen:
U kunt terecht voor begeleiding:
– 
op het gebied van woordenschat- en taalontwikkeling
– aan nieuwkomers
– aan kinderen voor wie het Nederlands de tweede taal is (NT2)
– bij het invoeren van doorgaande leerlijnen op het gebied van woordenschat van de peuters
   tot de bovenbouw
– integreren van Logo3000 in bijvoorbeeld Onderbouwd of een andere kleutermethode.
– inzetten van specifiek voor de doelgroep ontwikkelde leerlijnen.

De begeleiding is gebaseerd op het didactische model van de Viertakt (van den Nulfft & Verhallen, 2001)
Er is aansluiting bij de thema’s die in de groep worden aangeboden.
Bij de begeleiding aan kleuters is het doel om de leerlingen zonder taalachterstand naar groep 3 te laten gaan. Daarbij staan leren met je lijf, zintuiglijk, uitproberen, concreet materiaal enz. centraal.
Nieuwkomers in hogere groepen worden geholpen door middel van re- en pre-teaching. Mogelijkheden zijn o.a.: het maken van woordclusters, maken van een eigen woordenboek, aanleren van strategieën om zelfstandig de woordenschat te vergroten, verzorgen van extra lesstof op het niveau van het kind waaraan het zelfstandig kan werken.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met uw begeleider passend onderwijs of met Martine de Vries (m.de.vries@passendonderwijslelystadronten.nl)