Vraag of advies

1. Check

  • Check eerst of er sprake is van een vraag op het niveau van de basisondersteuning of op het niveau van de extra ondersteuning van het schoolbestuur.
  • Zijn er ‘eigen’ interventies vanuit uw school(bestuur) gedaan?
  • Bespreek uw vraag ook in het ondersteuningsteam.
  • Is de casuscoördinatie afgesproken?
  •  Is er extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband nodig of gewenst?

2. Traject

  • Indien de hulpvraag om een actie vraagt geeft de begeleider duidelijk de stappen/aanpak aan bij de casuscoördinator binnen de school met de bijbehorende termijnen en betrokken medewerkers.
  • Alle leden van het ondersteuningsteam worden op de hoogte gebracht door de school.
  • De school dient altijd de ouders te informeren.