Klachten

Heeft u klachten over de handelswijze van het samenwerkingsverband (SWV) en haar medewerkers? Wij vinden het belangrijk deze zo snel mogelijk te weten. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de betrokken medewerker of de directeur van het samenwerkingsverband. Indien u een klacht heeft over het onderzoeksverslag van uw zoon/dochter verwijzen wij naar de ‘beroepscode van de NVO’ artikel 36 (Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen). Wij zullen eerst proberen er samen uit te komen lukt dat niet dan wordt uw klacht voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. Het SWV is hiervoor aangesloten bij een (landelijke) adviescommissie. Het bezwaar/klacht met betrekking tot een handelswijze van het SWV en/of medewerker dient schriftelijk te worden toegestuurd t.a.v. het bestuur van het SWV.

Klachtenregeling POLD