Extra ondersteuning

Extra ondersteuning is mogelijk als de basisondersteuning vanuit school niet voldoende is. Binnen de extra ondersteuning zijn er binnen het samenwerkingsverband verschillende mogelijkheden. “Hoe doe ik het in de klas?”, dat kan de vraag van een leerling zijn maar soms ook van de leerkracht met een kind of groep met een extra ondersteuningsbehoefte. De specialisten binnen het samenwerkingsverband stellen de ondersteuningsvraag centraal, van leerling én leerkracht.

Handelingsperspectief op de vraag “Hoe doe ik het in de klas?”

“Hoe doe ik het in de klas?”, dat kan de vraag van een leerling zijn maar soms ook van de leerkracht met een kind of groep met een extra ondersteuningsbehoefte. De specialisten binnen het samenwerkingsverband stellen de ondersteuningsvraag centraal, van leerling én leerkracht. Hierbij werken we met een aangepast aanbod gericht op de leerkracht, de leerling maar ook met aandacht voor de ouders of verzorgers. Het aanbod van HGD (handelingsgerichte diagnostiek en advies) en externe extra ondersteuning door de Kleine Prins (Lelystad) en De Twijn (Dronten) blijft bestaan. 

Plan op maat

Wanneer er vragen zijn welke ondersteuning het meest gewenst en passend is zal de specialist Passend Onderwijs samen met de leerkracht en de ouders kijken wat nodig is. Samen komen we – na observatie van het kind in de klas en een intakegesprek – tot een plan op maat. 

 1. Begeleiding van leerkrachten
  Passend onderwijs verzorgen binnen school en in de klas vraagt maatwerk van scholen en leerkrachten. Dit is niet altijd eenvoudig binnen de complexiteit van alle dag. Samen meedenken en in gesprek gaan werkt verdiepend en helpend om leerkrachten in hun kracht te zetten.
 2. POLDermaatje
  Soms hebben leerlingen een tijdelijke extra ondersteuning nodig om beter mee te kunnen in de klas. Hiervoor bieden we de groepstraining het POLDermaatje aan voor kinderen van groep 3 tot en met 8 die extra ondersteuning nodig hebben. Het leren van én met elkaar staat hierbij centraal, waarbij leerlingen daarnaast veel persoonlijke aandacht en hulp krijgen.
 3. Handelingsgerichte Diagnostiek en advies (HGD)
  Wanneer er binnen de handelingsgerichte cyclus een onderzoekbehoefte is om de onderwijsbehoeften van een kind duidelijker te krijgen en om daarmee het handelen van de leerkracht te kunnen versterken, kan er een handelingsgericht onderzoek worden aangevraagd.
 4. Externe extra ondersteuning op individueel of groepsniveau (De Twijn of De Kleine Prins)
  Deze arrangementen worden op maat op basis van de vraag van de school ingericht. Dat kan een heel kortdurend en/of intensief traject zijn, dat kan ook de inzet zijn van een fysiotherapeut of ergotherapeut, het kan ook een wat langdurend traject zijn om een leerkracht te ondersteunen.

De ondersteuning komt van het samenwerkingsverband door een van onze specialisten. De aanvraag van extra ondersteuning heeft een eigen procedure