Dyslexie in Dronten

Gemeente Dronten heeft twee zorgaanbieders gecontracteerd, die uitvoering geven aan de diagnostiek en behandeling ED. Deze route verloopt via de basisschool.