School’s cool

Voorkomen van voortijdig schooluitval Doel van School’s cool is om te voorkomen dat kinderen eerder met school stoppen dan de bedoeling is. Dat kan door kinderen een steuntje in de rug te geven, zodat zij een goede start maken op hun nieuwe school van het voortgezet onderwijs. Persoonlijke, individuele begeleiding en de relatie tussen de […]


Wijkgericht werken via Wijk OT:

In een wijk samen iets oppakken is natuurlijk niet nieuw; door alle eeuwen heen nemen mensen het initiatief om met hun eigen buurt het leven voor elkaar beter te maken. Samen afval opruimen, samen een Whatsapp groep delen, samen een auto gebruiken is geen nieuwe praktijk. Samen opvoeden ligt wat lastiger. Drie OT-wijken hebben daarom […]


Aanbod workshops en themacafés

Vanuit Samenwerkingsverband POLD organiseren we dit schooljaar workshops en themacafés voor leerkrachten, intern begeleiders en andere belangstellenden. Diverse thema’s zullen worden behandeld.W orkshops en themacafés worden zowel in Lelystad als in Dronten georganiseerd. De locaties voor Lelystad en Dronten zullen binnenkort bekend worden gemaakt. Tijdens de workshops wordt, onder begeleiding, een verdiepingsslag gemaakt op een […]


Inspectiebezoek POLD

Het onderzoek van de inspectie is afgerond. De inspectie onderzoekt bij samenwerkingsverbanden of er voldoende kwaliteit wordt gerealiseerd en of het samenwerkingsverband goede samenwerking blijft verzorgen rond passend onderwijs. Vorige keer bij het onderzoek zijn tekortkomingen benoemd t.o.v. de kwaliteitszorg en onderwijsresultaten. Na het inspectiebezoek  in 2019 hebben we verder gewerkt aan onderwijsresultaten en kwaliteitszorg […]


Netwerkbijeenkomst Dronten 25 november 2021

Thema: Preventie en Vroegsignalering In verband met de toenemende COVID besmettingen is het besluit genomen om onze netwerkbijeenkomst van 25 november 2021 niet fysiek door te laten gaan. We vinden het in het kader van de impact op de primaire processen van alle betrokkenen niet wenselijk om een risico te nemen op mogelijke extra besmettingskansen […]


Netwerkbijeenkomst Lelystad 16 november 2021

Thema: Preventie en Vroegsignalering In verband met de toenemende COVID besmettingen is het besluit genomen om onze netwerkbijeenkomst van 16 november 2021 niet fysiek door te laten gaan. We vinden het in het kader van de impact op de primaire processen van alle betrokkenen niet wenselijk om een risico te nemen op mogelijke extra besmettingskansen […]


Proefschrift School-Wide PBS

Binnen Lelystad heeft OBS de Vuurtoren bijgedragen aan het onderzoek van Monique Nelen van Hogeschool Windesheim. Inmiddels is het onderzoek afgerond. Op woensdag 1 september heeft Monique Nelen haar proefschrift met de titel “School-Wide Positive Behavioral Interventions and Support in Dutch Elementary Schools: The implementation and Effects of a Whole-School Intervention Approach” verdedigd. U kunt […]


Dyslexie (protocol 3.0) en extra leesondersteuning (ON3)

Wat je moet weten over extra leesondersteuning… Met NPO-gelden en met gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen wordt op scholen in Lelystad breed ingezet op extra ondersteuning van leerlingen. Mooi, want extra oefenen met lezen heeft zin! Door te oefenen kan bijna iedereen gewoon leren lezen. Voor een aantal leerlingen is dit verwerven van het technisch lezen echter niet […]


Let op; Informatiebijeenkomst op de Steiger a.s. woensdag 03-11 gaat niet door.

Helaas gaat de bijeenkomst op 3 November a.s. niet door. We zijn in overleg over een nieuwe datum en tijdstip. Houd je mail en de website in de gaten.