Generieke korting  voor samenwerkingsverbanden

Medio februari heeft minister Wiersma de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit om samenwerkingsverbanden generiek te korten op hun bekostiging. Het blijft onduidelijk welke impact dit heeft op de bekostiging van POLD, de duidelijkheid komt in september. Wij zijn het eens met de minister dat Passend Onderwijs vraagt om een passende besteding van onze middelen. […]


Ondersteuningsplan en terugblik ontwerpsessie

Op 11 januari hebben we met meer dan 40 deelnemers vanuit het hele netwerk gewerkt aan het nieuwe ondersteuningsplan tijdens de ontwerpsessie. Inmiddels is de opbrengst verwerkt in een nieuw ondersteuningsplan. Een belangrijk plan omdat we hierin altijd kunnen terugblikken op het waarom van ons verhaal, wat we doen om ons verhaal waar te maken […]


Onderwijs voor gevluchte kinderen uit de Oekraïne

Inmiddels weten we allemaal dat het een jaar gelden is dat Rusland Oekraïne binnenviel. Al snel is een vluchtelingenstroom op gang gekomen, in Flevoland verblijven inmiddels honderden mensen in noodopvang en bij gastgezinnen. Vorig jaar is een team opgestaan om het onderwijs voor de kinderen te organiseren. We hebben toen gesproken over een onderwijsaanbod tot […]


Extra ondersteuning voor leerlingen met leesproblemen/dyslexie in Lelystad in 2023

In 2021 en 2022 hebben we in Lelystad gewerkt met twee aanbieders, die de dyslexiezorg uitvoerden: RID en Zien in de Klas. We zijn blij te kunnen vertellen dat deze partijen ook voor de komende jaren door de gemeente Lelystad gecontracteerd zijn. Dat betekent dat we nu voor vier jaar met vertrouwde gezichten de zorg […]


AVI Robot

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten heeft 1 robotje aangeschaft dat door de basisscholen geleend kan worden voor een afgesproken periode (Per schoolweek € 30,–*, excl. BTW). Het is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk niet op school kunnen/mogen komen en op afstand toch mee kunnen doen met de les. De AV1 robot zorgt ervoor dat […]


Terugblik: Workshop Effectieve Kindgesprekken

Op 8 en 15 februari heeft de workshop ‘Effectieve Kindgesprekken’ in Dronten en Lelystad met een enthousiaste groep deelnemers plaatsgevonden. Hoe ga je op een passende en effectieve manier in gesprek met het kind? De grootste informatiebron waar wij soms aan voorbij kunnen gaan door ‘voor’ het kind te denken. Niet praten over de leerling, […]


De motorische ontwikkeling van basisschool kinderen

Het regionaal expertise team van onderwijscentrum De Twijn (regio Dronten) en de Kleine Prins (regio Lelystad) hebben de expertise om scholen te ondersteunen in het vormgeven van passend onderwijs voor kinderen met een lichamelijke aandoening, (neuro)motorische problematiek en/of stagnerende of vertraagde ontwikkeling. Meer informatie lezen over de motorische ontwikkeling bij basisschool kinderen, klik op één […]


Landelijke kennisfestival “Lees en tel mee” (voorheen: dyslexiecongres Lexima)

POLD is voor de zomervakantie door de organisatoren van het festival ‘Lees en tel mee’ gevraagd om iets te vertellen over het programma ‘leesondersteuning’ in Lelystad. Hoe ziet het eruit? Hoe is het tot stand gekomen? Wat zijn de succesfactoren en de valkuilen? Wat levert het op? Samen met de twee zorgaanbieders RID en Zien […]


Wijzigingen wettelijke verplichting Schoolondersteuningsprofiel

Het SWV POLD en Codenz Dronten hebben een pilot uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ondersteuning binnen de scholen van het SWV POLD en de basisondersteuning. We deden deze pilot over het schooljaar 2021-2022  samen met Perspectief op School (POS).  Het Steunpunt Passend Onderwijs maakte onlangs bekend dat de regelgeving rondom het SOP gaat […]