Ben je een ouder of leerkracht? Praat dan mee over het nieuwe ondersteuningsplan op 31 mei 2022!

POLD is op zoek naar ouders en leerkrachten die mee willen denken over de toekomst voor Passend Onderwijs in Lelystad en Dronten. Voor een nieuwe strategische koers, een nieuw ondersteuningsplan, willen we graag in gesprek met ouders en leerkrachten. De gesprekken vinden digitaal via Teams plaats op 31 mei 2022. Je kunt je opgeven voor […]


Warm welkom Oekraïense kinderen

Vanuit de Taalklas op basisschool de Poolster en vanuit nieuwskomersschool AZC De Vlieger is er veel kennis en expertise over onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Samen met het TaalAdviesCentrum werken zijn aan de inrichting van het onderwijsaanbod en de inrichting van de lokalen voor het onderwijs aan de Oekraïnse kinderen. Een warm welkom op AZC de Vlieger in […]


Onderwijs aan Oekraïense kinderen van start

In Dronten en Lelystad gaat het onderwijs aan de Oekraïense kinderen van start. Vóór de meivakantie staat dit in het teken van kennismaken en vanaf 9 mei 2022 begint het onderwijsaanbod. We zien dat de kinderen en hun ouders uit Oekraïne in grote onzekerheid leven. Dit kan zijn weerslag hebben op het gedrag van een […]


Onderwijs aan kinderen uit Oekraïne

Door de oorlog zijn veel mensen gevlucht uit Oekraïne. Tussen de vluchtelingen die in Nederland aankomen zijn ook veel minderjarige kinderen. De Oekraïnse kinderen willen we een warm welkom geven. Het is belangrijk dat deze kinderen snel een plek in het onderwijs krijgen. Zo kunnen zij zoveel mogelijk een normaal leven oppakken. In de regio Lelystad en […]


Netwerkbijeenkomst Lelystad 22 maart 2022

Complexe onderwijsvraagstukken laten zich alleen oplossen als we over de grenzen van de eigen organisatie met anderen samenwerken. Daarom heeft SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten samen met een aantal kern- en ketenpartners Netwerkbijeenkomst georganiseerd op 17 maart 2022. Na 2 jaar voornamelijk online vergaderen en online bijeenkomsten was het tijd om elkaar weer fysiek te […]


Netwerkbijeenkomst Dronten 17 maart 2022

Complexe onderwijsvraagstukken laten zich alleen oplossen als we over de grenzen van de eigen organisatie met anderen samenwerken. Daarom heeft SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten samen met een aantal kern- en ketenpartners Netwerkbijeenkomst georganiseerd op 17 maart 2022. Na 2 jaar voornamelijk online vergaderen en online bijeenkomsten was het tijd om elkaar weer fysiek te […]


Wie praten er mee binnen POLD

SAMENWERKEN is het motto van en binnen POLD. Dat kunnen we als bureauorganisatie POLD niet alleen. Samenwerken geldt voor alle betrokken partners op de werkvloer. Samenwerken vraagt ook om inspraak en medezeggenschap bij ontwikkelingen Passend onderwijs. De inspraak en medezeggenschap is binnen POLD ingericht met de OPR (Ondersteuningsplanraad) en PR (programmaraad). De OPR bestaat uit […]


Ondersteuningsplanraad (OPR) POLD

De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat sinds de oprichting van het samenwerkingsverband en kan gezien worden als het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband POLD. De OPR bevat momenteel 11 leden waarvan 7 mensen uit de personele geleding en 4 mensen uit de ouder geleding. Gestreefd wordt naar een evenwichtige bezetting met een stemverhouding die in balans is. Er […]


Lelystad-brede Integrale Monitor leesproblemen en dyslexie 2021

POLD monitort al jaren in opdracht van de gemeente Lelystad de cijfers EED.  Per 2021 is deze monitoring – mede in opdracht van de gezamenlijke schoolbesturen – gekoppeld aan de interventies op ondersteuningsniveau 3 (ON3), de specifieke leesbegeleiding in kleine groepjes leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve gegevens vanuit DUO, scholen en zorgaanbieders. Voor […]