Onderwijs Oekraïense kinderen : een kijkje achter de schermen

Het onderwijs aan de Oekraïense kinderen is op alle locaties in Lelystad en Dronten gestart. De eerste ervaringen worden uitgewisseld. Lees de uitgebreide versie van alle kijkjes achter de schermen in de derde nieuwsbrief over het onderwijs aan de Oekraïense kinderen. Hieronder de samenvatting vanuit de gemeente Dronten, Kbs De Toekomst, AZC school de Vlieger […]


Leesondersteuning ON3

De eerste drie interventies zijn in 2021 gestart. Voor interventie 4 en 5 hebben in 2021 pilots gedraaid. Deze interventies worden in 2022 uitgerold en doorontwikkeld. Voor de 5e interventie wordt momenteel input opgehaald bij een tiental scholen die veel te maken hebben met meertalige kinderen. Samen met de expertise van de Taalklas. de zorgaanbieders […]


Workshops voor leerkrachten en IB-ers in het nieuwe schooljaar

In het schooljaar 2022-2023 organiseert Passend Onderwijs Lelystad Dronten vanuit de extra ondersteuning via het POLDerplan weer workshops voor leerkrachten, intern begeleiders en andere belangstellenden. Je bent van harte welkom! De workshops zijn geheel kosteloos en worden zowel in Dronten als in Lelystad georganiseerd. Binnen de workshops worden diverse thema’s behandeld en zal onder begeleiding […]


Ouder of leerkracht? Praat mee over het nieuwe ondersteuningsplan!

POLD is op zoek naar ouders en leerkrachten die mee willen denken over de toekomst voor Passend Onderwijs in Lelystad en Dronten. Voor een nieuwe strategische koers, een nieuw ondersteuningsplan, willen we graag in gesprek met ouders en leerkrachten. De gesprekken vinden digitaal via Teams plaats op 31 mei 2022. Je kunt je opgeven voor […]


Warm welkom Oekraïense kinderen

Vanuit de Taalklas op basisschool de Poolster en vanuit nieuwskomersschool AZC De Vlieger is er veel kennis en expertise over onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Samen met het TaalAdviesCentrum werken zijn aan de inrichting van het onderwijsaanbod en de inrichting van de lokalen voor het onderwijs aan de Oekraïnse kinderen. Een warm welkom op AZC de Vlieger in […]


Onderwijs aan Oekraïense kinderen van start

In Dronten en Lelystad gaat het onderwijs aan de Oekraïense kinderen van start. Vóór de meivakantie staat dit in het teken van kennismaken en vanaf 9 mei 2022 begint het onderwijsaanbod. We zien dat de kinderen en hun ouders uit Oekraïne in grote onzekerheid leven. Dit kan zijn weerslag hebben op het gedrag van een […]


Onderwijs aan kinderen uit Oekraïne

Door de oorlog zijn veel mensen gevlucht uit Oekraïne. Tussen de vluchtelingen die in Nederland aankomen zijn ook veel minderjarige kinderen. De Oekraïnse kinderen willen we een warm welkom geven. Het is belangrijk dat deze kinderen snel een plek in het onderwijs krijgen. Zo kunnen zij zoveel mogelijk een normaal leven oppakken. In de regio Lelystad en […]


Netwerkbijeenkomst Lelystad 22 maart 2022

Complexe onderwijsvraagstukken laten zich alleen oplossen als we over de grenzen van de eigen organisatie met anderen samenwerken. Daarom heeft SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten samen met een aantal kern- en ketenpartners Netwerkbijeenkomst georganiseerd op 22 maart 2022. Na 2 jaar voornamelijk online vergaderen en online bijeenkomsten was het tijd om elkaar weer fysiek te […]


Netwerkbijeenkomst Dronten 17 maart 2022

Complexe onderwijsvraagstukken laten zich alleen oplossen als we over de grenzen van de eigen organisatie met anderen samenwerken. Daarom heeft SWV Passend Onderwijs Lelystad Dronten samen met een aantal kern- en ketenpartners Netwerkbijeenkomst georganiseerd op 17 maart 2022. Na 2 jaar voornamelijk online vergaderen en online bijeenkomsten was het tijd om elkaar weer fysiek te […]