Leesondersteuning en dyslexie

Prevalentie Ernstige Dyslexie (ED) Verwijzen wij als school te veel, was onlangs de vraag van een intern begeleider. Hoeveel komt ernstige dyslexie nu voor? En klopt dat wel met wat wij verwijzen naar de vergoede dyslexiezorg? Veel scholen weten niet hoeveel leerlingen met ED bij hen op school verwacht kunnen worden. In het onderzoek van […]


Ambulante dienstverlening De Kleine Prins stopt

Vanuit POLD bieden wij extra ondersteuning aan op het gebied van medisch en lichamelijk gerelateerde vraagstukken voor onze scholen. Voor de scholen in de gemeente Dronten werken wij met het regionale expertiseteam van de Twijn uit Zwolle en voor de scholen in Lelystad met het expertisecentrum de Kleine Prins. De Kleine Prins heeft ervoor gekozen […]


Vacature twee leden voor de raad van toezicht POLD

Bekijk de profielschets op de vacaturepagina.


Workshop Leerlingen met een lage cognitie

Op dinsdag 5 maart 2024 heeft de workshop ‘Leerlingen met een lage cognitie’, georganiseerd door het SWV POLD, plaatsgevonden. Moeilijk lerend….Is dat hetzelfde als moeilijk onderwijzend? Hoe bedien je als leerkracht leerlingen met een lage cognitie? Tijdens de workshop hebben we stil gestaan bij welke implicaties een lage cognitie heeft voor de ontwikkeling van een […]


De rol van de ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten, speelt een belangrijke rol in het vormgeven van passend onderwijs. Binnen de OPR zijn leerkrachten en ouders van scholen binnen het Samenwerkingsverband vertegenwoordigd. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de MR/GMR. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en adviesrecht. Terugblik 2023 en […]


Even voorstellen! De nieuwe begeleiders binnen POLD

Mijn naam is Jorissa van den Dool en ik ben begin februari gestart als begeleider bij POLD. Ik ben 26 jaar en woon sinds een aantal maanden met mijn vriend in Heerenveen. Na mijn studie orthopedagogiek ben ik in regio Twente werkzaam geweest als orthopedagoog/dyslexiebehandelaar. Voor dit werk ben ik op veel verschillende scholen geweest […]


Leesondersteuning en dyslexie

Monitor Leesondersteuning 2023 Veel leerkrachten van groep 3 tot en met 6 hebben de vragenlijst Leesondersteuning Lelystad ingevuld. Er waren wel 80 responses, waarvoor dank!!  In de vragenlijst staan stellingen als ‘Ik ben op de hoogte van recente inzichten rond leesdidactiek,’ of ‘Ik weet welke aanpassingen in het leesonderwijs nodig zijn voor de leerlingen met […]


Minisymposium een waardevolle bijeenkomst.

Op het mini-symposium: Gespecialiseerd onderwijs, zo lang of kort als nodig, hebben we met ouders, kern- en ketenpartners, directeuren en ib’ers korte brainstormsessies gehad over wat er nodig is om eventuele terugplaatsingen naar een reguliere voorziening succesvol te laten verlopen. In groepen hebben we eerst nagedacht wat iedere rol nodig heeft om dit te laten […]


Netwerkbijeenkomst 7 maart. Mis het niet!

Netwerkbijeenkomst met gastspreker: Iliass El Hadioui, grondlegger transformatieve school. De bijeenkomst is een vervolg op de lezing die plaats heeft gevonden in november 2023. Gastspreker Iliass El Hadioui, socioloog en grondlegger van de transformatieve school, is aanwezig en tijdens de verdiepingssessie gaat hij in op de ‘transformatieve verbetercultuur’.  Aan de hand van zijn gedachtegoed gaan […]