Terugblik: Netwerkbijeenkomst Lelystad 15 november 2022

Thema: Basis versterken en interprofessioneel samenwerken. Tijdens de Netwerkbijeenkomst van 15 november 2022 hebben we samen met onze netwerkpartners gekeken wat ervoor nodig is om de basis te versterken en nog intensiever met elkaar interprofessioneel samen te werken. In interprofessionele teams werken professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samen. Dit gaat een stap verder […]


Terugblik: Netwerkbijeenkomst Dronten 10 november 2022

Thema: Basis versterken en interprofessioneel samenwerken. Tijdens de Netwerkbijeenkomst van 10 november 2022 hebben we samen met onze netwerkpartners gekeken wat ervoor nodig is om de basis te versterken en nog intensiever met elkaar interprofessioneel samen te werken. In interprofessionele teams werken professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samen. Dit gaat een stap verder […]


Terugblik: Workshop de Moeilijke Groep met Anton Horeweg

Op woensdag 12 oktober 2022 heeft het team specialisten de workshop ‘De Moeilijke Groep’ georganiseerd in samenwerking met Anton Horeweg. Door de instructie heen praten, pennen die rondvliegen, leerlingen die brutaal antwoord geven en die continu met elkaar in conflict komen en een leerkracht die de regie kwijtraakt. Hoe ga je als leerkracht om met […]


Informatiebijeenkomst POLDerplan en POLDermaatje op 28-09-2022

Op woensdag 28 september 2022 heeft het team van specialisten in Lelystad een informatiebijeenkomst over het POLDerplan en het POLDermaatje georganiseerd voor leerkrachten, intern begeleiders en andere belangstellenden. In deze bijeenkomst zijn de deelnemers meegenomen in het POLDerplan en het POLDermaatje dat wij aanbieden als SWV Passend Onderwijs. Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen […]


Informatie bijeenkomst nieuwe directeuren en intern begeleiders

Op 22 september 2022 is er een informatiebijeenkomst geweest voor de nieuwe directeuren en intern begeleiders. In bijgaande Prezi is de werkwijze van het Samenwerkingsverband besproken. Aansluitend was er een bijeenkomst over dyslexie en leesondersteuning voor scholen in Lelystad waar informatie gedeeld werd over de mogelijkheden voor leesondersteuning en de aanvragen vergoede dyslexiezorg in Lelystad.De […]


Onderwijs Oekraïense kinderen : een kijkje achter de schermen

Het onderwijs aan de Oekraïense kinderen is op alle locaties in Lelystad en Dronten gestart. De eerste ervaringen worden uitgewisseld. Lees de uitgebreide versie van alle kijkjes achter de schermen in de derde nieuwsbrief over het onderwijs aan de Oekraïense kinderen. Hieronder de samenvatting vanuit de gemeente Dronten, Kbs De Toekomst, AZC school de Vlieger […]


Leesondersteuning ON3

De eerste drie interventies zijn in 2021 gestart. Voor interventie 4 en 5 hebben in 2021 pilots gedraaid. Deze interventies worden in 2022 uitgerold en doorontwikkeld. Voor de 5e interventie wordt momenteel input opgehaald bij een tiental scholen die veel te maken hebben met meertalige kinderen. Samen met de expertise van de Taalklas. de zorgaanbieders […]


Ouder of leerkracht? Praat mee over het nieuwe ondersteuningsplan!

POLD is op zoek naar ouders en leerkrachten die mee willen denken over de toekomst voor Passend Onderwijs in Lelystad en Dronten. Voor een nieuwe strategische koers, een nieuw ondersteuningsplan, willen we graag in gesprek met ouders en leerkrachten. De gesprekken vinden digitaal via Teams plaats op 31 mei 2022. Je kunt je opgeven voor […]


Warm welkom Oekraïense kinderen

Vanuit de Taalklas op basisschool de Poolster en vanuit nieuwskomersschool AZC De Vlieger is er veel kennis en expertise over onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Samen met het TaalAdviesCentrum werken zijn aan de inrichting van het onderwijsaanbod en de inrichting van de lokalen voor het onderwijs aan de Oekraïnse kinderen. Een warm welkom op AZC de Vlieger in […]