Jeannet de Jong

Specialist De Kleine Prins

 Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig

Kinderen die begeleiding krijgen, hebben een speciale onderwijsbehoefte, maar willen niet altijd speciaal zijn.

Binnen Expertisecentrum De Kleine Prins werken wij vanuit de driehoek school-ouder-kind om deze kinderen de juiste ondersteuning te bieden. Een goede afstemming van het onderwijsaanbod op de mogelijkheden van de leerlingen is hierbij het uitgangspunt. Kijken naar wat wél kan, waar de mogelijkheden liggen om de volgende stap te zetten.

Dit betekent dat we vanuit Expertisecentrum De Kleine Prins begeleiding bieden op de scholen door o.a.:

  • Het toerusten van de leerkracht in kennis en vaardigheden rond een ziektebeeld.
  • Het overbrengen van expertise aan het team d.m.v. themavoorlichtingen en/of workshops.
  • Leerlingbegeleiding door bijvoorbeeld coaching, Teken je Gesprek, Beter bij de Les, spelcoaching.
  • Ondersteuning door een van onze specialisten: orthopedagoog, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, spelcoach en/of bewegingsonderwijs specialist.

Ik ben als contactpersoon vanuit de Kleine Prins voor SWV Passend Onderwijs Lelystad/Dronten betrokken bij de communicatie tussen school, SWV, begeleiders en collega’s.

Ik ben op dinsdag en donderdag te bereiken op:

j.dejong@dekleineprins.nl

06 – 82098819