Organisatie

Binnen het samenwerkingsverband zijn twee werkeenheden actief, het Onderwijsloket en het Ondersteuningsbureau. Het samenwerkingsverband is een kleine organisatie omdat er voor gekozen is om de schoolbesturen aanzet te laten zijn voor de inrichting van passend onderwijs. Gekoppeld aan het schoolverdeelmodel zijn de aangesloten schoolbesturen verantwoordelijk voor de gewenste ontwikkeling voor passend onderwijs in de regio. 

Onderwijsloket

Het Onderwijsloket (begeleiders en specialisten) verricht diensten voor de direct betrokken scholen op het niveau van extra ondersteuning. Diensten en inrichting op het niveau van basisondersteuning is een verantwoordelijk van de school, cq het schoolbestuur. 

Deze dienstverlening is een aanvulling op de deskundigheid van het ondersteuningsteam/basisteam van de school. 

Ondersteuningsbureau

De medewerkers van het ondersteuningsbureau ondersteunen structureel de kerntaken van het samenwerkingsverband. Denk hierbij aan secretariële ondersteuning van directie en bestuur, planning & control, beleidsonderzoek en beleidsadvies of projectmanagement.

Kijk hier voor meer informatie over de medewerkers van het Onderwijsloket en het Ondersteuningsbureau.

Klik hier voor de contactgegevens en bereikbaarheid.