Samenwerkingsverband

Onze missie

De meeste kinderen doorlopen het basisonderwijs vrij soepel. Maar sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Wij zorgen er binnen ons samenwerkingsverband voor dat de kinderen het onderwijs en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zichzelf doorlopend te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Passend onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen ons samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en ouders.

De Leerkracht doet ertoe!

Binnen het samenwerkingsverband maken we met elkaar afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. In het Ondersteuningsplan Passend Onderwijs Lelystad Dronten 2023-2027 is de koers uitgezet tot augustus 2027 waarbij de leerling centraal staat en de leerkracht er toe doet. De leerkracht maakt immers het verschil in de uitvoering van passend onderwijs. Kwalitatief goed onderwijs gegeven door de leerkracht maakt de optimale ontwikkeling van een kind mogelijk en zorgt ervoor dat de leerling centraal staat.