POLDermaatje – Extra ondersteuning

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op school? U kunt als ouder met uw vragen over extra ondersteuning terecht bij de school van uw kind (de leerkracht of intern begeleider) maar ook bij het oudersteunpunt. Het oudersteunpunt helpt ouders om de juiste weg te vinden naar passend onderwijs voor uw kind binnen de huidige school of naar de school met de beste mogelijkheden voor hun kind. Het oudersteunpunt is een onderdeel van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten en geeft onafhankelijke voorlichting en advies. Ons samenwerkingsverband vindt dat ouders een belangrijke rol hebben bij de invulling en het kiezen van een passend onderwijsaanbod. Het is door alle termen, regels en procedures soms moeilijk om een gelijkwaardige partner te zijn. Wij helpen u graag samen met de school bij het bepalen wat een passende onderwijsplek is voor uw kind.

Hoe doe ik het in de klas? Een belangrijke vraag voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft of krijgt en dat zich graag zeker wil voelen op school. Maar het kan ook een vraag zijn van een juf of meester met een leerling of groep die extra ondersteuning nodig heeft. We stellen met de werkwijze voor extra ondersteuning de ondersteuningsvraag centraal, van leerling en leerkracht. Hierbij is de samenwerking tussen ouders en verzorgers, het kind en de leerkracht onmisbaar. 

POLDermaatje is leren met én van elkaar

Voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 die extra ondersteuning nodig hebben werken we met het POLDermaatje. In een aantal groepstrainingen met andere kinderen met eenzelfde ondersteuningsvraag, gaan zij 1 ochtend per week leren met én van elkaar. Hier is volop aandacht voor persoonlijke aandacht en hulp. In overleg met de leerkracht zal uw kind ook opdrachten krijgen voor in de eigen klas.   

Waarvoor kunt u terecht bij het oudersteunpunt?

  • Mijn kind heeft op school extra begeleiding nodig. Wat zijn de mogelijkheden?
  • Mijn kind heeft een beperking en ik wil hem graag in de buurt naar school laten gaan. Hoe kan ik dat regelen?
  • School geeft aan dat een andere school misschien wel beter is voor mijn kind. Hoe zit dat?
  • Wat is eigenlijk speciaal onderwijs en het verschil met speciaal basis onderwijs?
  • Welke soorten scholen zijn er? Welke is geschikt voor mijn kind?