Ellen Gommer

Specialist Passend Onderwijs

 

Teamwork does the team work!

Vanaf mijn eerste professionele stappen in het onderwijs ligt mijn hart bij de kinderen die wat extra’s nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Ik geloof in de ontwikkelingsdrang en veerkracht van kinderen. Soms is daar (tijdelijk) wat extra’s voor nodig. Elk kind heeft dan het recht om (tijdelijk) ondersteund te worden, zoveel als nodig is maar beslist niet meer dan noodzakelijk is. Op zo’n moment is het belangrijk dat de mensen rondom het kind goed samenwerken om deze ondersteuning te realiseren.

Door vanuit een gezamenlijk doel de krachten te bundelen en elkaars expertise te benutten ontstaan de mogelijkheden om het kind (weer) te laten stralen. Ik geloof in de mogelijkheden van deze brede samenwerking en lever hieraan graag mijn bijdrage door actief te luisteren, breed te kijken en kritisch mee te denken.


Ik werk op maandag, woensdag en donderdag.

U kunt mij bereiken via:
e.gommer@pold.nl
Tel. 0651702053

Ik ben aanspreekpunt voor:
– de toeleiding vergoede dyslexiezorg
– de overstap van de voorschoolse voorziening naar de basisschool