Zorgplicht

Ouders hebben het recht om hun kind aan te melden (schriftelijk) op de school van hun voorkeur. Dit is vervolgens de school waarvan het schoolbestuur de zorgplicht heeft om te zorgen dat de leerling een passende onderwijsplek krijgt. Ouders mogen hun kind aanmelden bij meerdere scholen. Ze moeten dit dan aangeven op het aanmeldformulier en aangeven welke school hun eerste voorkeur heeft. Voor de school van eerste voorkeur geldt de zorgplicht. Van ouders wordt verwacht dat ze, indien bekend, bij de aanmelding aangeven dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Een basisschool is dus niet verplicht om een leerling toe te laten.

Zorgplicht