Privacy

Het samenwerkingsverband (SWV) heeft een privacyreglement vastgesteld waarin is vastgesteld hoe en door wie persoonsgegevens worden verwerkt, hoe dit wordt beveiligd en welke rechten er zijn voor inzage, vernietiging en correctie van gegevens.

Alle procedures zijn er op gericht op een gelijkwaardige relatie school-ouder waarbij het belang van de leerling te allen tijde voorop staat. Ouders dienen zelf bij scheiding de bevoegdheden inzake ondertekening en inzage gegevens te regelen. Het SWV gaat er vanuit dat ouders dit hebben afgestemd en dat contactgegevens van een ouder/handtekening daarmee voldoende is.

Lees voor meer informatie ook de handreiking Wat doen samenwerkingsverbanden en scholen met de gegevens van mijn kind?