Leesondersteuning niveau 3 (ON3)

Wat is het?

Ondersteuningsniveau 3 (ON3) is de extra, intensieve ondersteuning voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen. Er wordt planmatig en doelgericht aan hiaten gewerkt in samenspraak met de lees-/spellingspecialist. ON3-interventie is:

  • Specifiek afgestemd op het niveau en de hiaten in de ontwikkeling van de leerling vanuit een zorgvuldige leesanalyse
  • Een uitbreiding van de (verlengde) instructietijd met minimaal 60 minuten per week (totaal)
  • Bij voorkeur individueel of kleine groepjes van maximaal 4 leerlingen
  • Goed beschreven in een handelingsplan
  • Een effectieve methodiek die is opgebouwd uit werkzame componenten
  • Uitgevoerd door een leesspecialist of rt’er of iig onder begeleiding van één van hen

De ondersteuning niveau 3 komt bovenop de andere ondersteuning te weten basisinstructie (ON1) en verlengde instructie (ON2). Dit inhoudelijk goed invullen en organiseren is voor veel scholen in Nederland nog een flinke klus.

Klik hier voor de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4.

Klik hier voor een overzicht van beschikbare interventieprogramma’s ON3.