Kennisbank

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten voor IB-ers, workshops, netwerkbijeenkomsten of themabijeenkomsten. Kijk hier voor de gehele jaarplanning van bijeenkomsten. Meer informatie treft u in de agenda op de homepagina waar u zich ook kunt aanmelden.

POLDerbrieven

Elke voorlaatste week voor een schoolvakantie wordt er door de Specialisten Passend Onderwijs een kennisbrief verstuurd genaamd POLDerbrief. Dit wordt verspreid onder de directeuren, intern begeleiders en geïnteresseerden die zich via de website hebben ingeschreven. Hieronder zullen de kennisbrieven worden geplaatst, zodat u deze altijd kunt terugvinden.

Kennisbank

Hieronder delen wij per thema, kennis en expertise met u. Bent u geïnteresseerd in bepaalde onderwerpen die niet vindbaar zijn op de site. Laat het ons weten!


Meer informatie over het Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Cluster 1: passend onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking

Cluster 2: passend onderwijs voor leerlingen met een auditief/communicatieve beperking

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Ziezon

 Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)

Via de volgende link vindt u specifieke informatie over wat LWOE binnen het Samenwerkingsverband kan betekenen:

https://www.lwoe.nl/ons-aanbod/voor-het-onderwijs/samenwerkingsverband-regionale-verwijzingscommissie.


School’s cool in Lelystad en Dronten

Lelystad: 

Dronten: 


Welzijn Lelystad


De Eduvier orthotheek

Eduvier heeft in de loop der jaren, gestuurd door de verschillende begeleidings- en ondersteuningsvragen binnen het speciaal onderwijs (SO en VSO), een gespecialiseerde orthotheek opgebouwd.

Basisscholen in Lelystad en Dronten kunnen deze orthotheek gebruiken. Klik hier voor meer informatie.


Overige onderwerpen

Informatie over diagnoses

Informatie over de aanpak van gedragsproblemen

 • Handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken hebben alles met elkaar te maken. Lees: jsw-samenhang-ogw-en-hgw
 • Het ABC-schema: ontdek waardoor bij jouw leerling een bepaald gedrag getriggerd wordt en wat het in stand houdt met dit observatieschema
 • Hoe gebruik je oplossingsgericht werken binnen het onderwijs? Lees: oplossingsgericht-werken-in-het-onderwijs
 • Schoolwide postive behavior support zorgt ervoor dat positief gedrag aangeleerd wordt. Lees: schoolwidepositivebehaviorsupportinbeterbegeleiden
 • Wat houdt het Rots en water programma in? Lees rw-brochure-2015-4 en kijk: url
 • Om gedrag aan te leren kan het goed zijn om een beloningssysteem te gebruiken. Je leest er alles over in het volgende document: incontexto-beloningen
 • Wanneer je een kind een time out geeft is het belangrijk om dit te doen volgens de stappen die in dit document worden beschreven: visiedocumentenstappenplan_timeout-1
 • Hoe kom je tot rust in een hele drukke wereld? Mindfulness kan helpen: artikel-over-mindfulness
 • In dit artikel lees je hoe je met slaapproblemen om kunt gaan: slapen-een-probleem
 • Leren leren. Hoe doe je dat? Lees reflectie
 • Executieve functies zorgen ervoor dat leerlingen kunnen presteren. Wat nu als sommige executieve functies nog onvoldoende ontwikkeld zijn? In dit artikel lees je er meer over:  slim-maar
 • Hoe leer je je kind plannen? hoe-leer-ik-mijn-kind-plannen
 • Voor kinderen die het moeilijk vinden om aan de slag te gaan/te blijven werkt het goed om te werken met het stappenplan van Meichenbaum in combinatie met een individuele time timer. Een samenvatting van het stappenplan vind je hier: meichenbaum-berenmethode en meichemnbaum-stappenplan
 • Gevoelens hangen zeer sterk samen met onze gedachten. Door niet helpende gedachten te vervangen door helpende gedachten kun je het gevoel en het gedrag van mensen beïnvloeden. Lees: cognitieve-gedragstherapie
 • In ieder van ons zit een kind, een volwassene en een ouder. Dit beïnvloedt onze communicatie. Lees: theorieoveregotoestanden
 • De feedback die de leerkracht geeft speelt een zeer belangrijke rol in het leerproces. Lees: feedbackgeven
 • Energizers zorgen ervoor dat je klas weer de energie heeft om geconcentreerd met de volgende les bezig te zijn: energizers
 • School video interactie begeleiding zet leerkrachten in hun kracht. Lees: bewust-bekwaam-praxis
 • Hoe ga je als leerkracht om met conflicten in je klas? Lees: aanpak-conflicten
 • Je kunt leerlingen ook leren om zelf te bemiddelen bij conflicten. Lees: handboek_leerlingbemiddeling
 • In dit artikel staan praktische tips voor overblijfmedewerkers: straffen-en-belonen-tijdens-het-overblijven
 • In dit E-book staan 150 tips voor een positief pedagogisch klimaat: 50-tips-4-0

Informatie over groepen/groepsprocessen


Leesondersteuning en dyslexie

Dyslexie

Aanpak van leerproblemen

Meertaligheid en leesproblemen

Ondersteuning aan ouders bij leesproblemen

Hoogbegaafdheid