Van PO naar VO

po-vo

Bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (VO) willen we graag dat het kind geen onderbreking ervaart in zijn ontwikkeling. Hiervoor worden afspraken gemaakt binnen de gemeente Dronten en Lelystad met de VO scholen. Hierbij gaat het erom dat bij de overgang de onderwijsbehoeften van kinderen in beeld zijn en worden overgedragen, zodat er sprake kan zijn van een doorlopende ontwikkeling.

 

Van PO naar VO Dronten

Dronten hoort hij het Samenwerkingsverband VO IJssel Vecht.  Op de website https://www.swvvoijsselvecht.nl is informatie te vinden over o.a. aanvragen TLV en arrangementen en de deelnemende VO scholen.

Ouders/verzorgers kunnen hun kind schriftelijk aanmelden bij de school van hun keuze. De school waar de leerling wordt aangemeld heeft zorgplicht en onderzoekt of extra ondersteuning nodig is. Het kan zijn dat de school geen passend onderwijs kan aanbieden. De school zal dan bekijken welke andere school binnen het samenwerkingsverband dit wel kan geven. Dit kan in het reguliere voortgezet onderwijs (VO) zijn maar ook in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Informatie Tussenvoorziening Dronten

De Tussenvoorziening in Dronten (TVD) is bedoeld voor leerlingen waarbij er twijfel is tussen regulier onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Doel van plaatsing in de Tussenvoorziening Dronten (TVD) is altijd: zo min mogelijk leerlingen ‘weg uit Dronten’ naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en waar enigszins mogelijk ‘terug naar regulier’. Hoe lang dat ‘terug naar regulier’ duurt, hangt af van de situatie en onderwijsbehoeften van de leerling in kwestie.

2021 Informatie Tussenvoorziening voor ouders (1)

Van PO naar VO Lelystad

Lelystad hoort hij het Samenwerkingsverband SWVVO Lelystad.  Op de website https://www.swvvo-lelystad.nl is informatie te vinden over o.a. aanvragen TLV en arrangementen en de deelnemende VO scholen.

Leerlingen uit groep 8 van het regulier basisonderwijs worden aangemeld bij het reguliere voortgezet onderwijs volgens de normale procedure. Ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden aangemeld in het reguliere voortgezet onderwijs. 

De scholen voor voortgezet onderwijs zijn uitgebreid met arrangementsklassen en de Leerroute om leerlingen die dat nodig hebben passend onderwijs te kunnen bieden. Deze arrangementsklassen zijn er ook voor leerlingen uit de bovenbouw. De scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad geven op hun websites informatie over de ondersteuning die ze bieden. 

Informatie De Leerroute Lelystad

Er zijn leerlingen in Lelystad die voor een goed verloop van hun ontwikkeling wat meer tijd en ondersteuning nodig hebben in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het ieder uur wisselen van lokaal, les en docent belastend. Veel wisselen doet een te groot appèl op hun aanpassingsvermogen, waardoor zij moeilijk tot leren en tot ander gedrag komen. De leerlingen hebben een veilige, vertrouwde leeromgeving nodig, waar structuur is, waar duidelijkheid is over wat er van de leerling wordt verwacht en waar de leerling gestimuleerd wordt om zijn of haar best te doen.

Voor deze leerlingen bieden de scholen voor voortgezet onderwijs Lelystad gezamenlijk met ingang van 1 augustus 2019 een nieuwe leerroute aan: De Leerroute.

Flyer Leerroute