Ondersteuningsniveau 3 in Dronten

Scholen in Dronten organiseren ondersteuningsniveau 3 niet als collectief. Elke school voert daarin dus eigen beleid. Vraag bij de school na hoe een en ander geregeld wordt.