Over ons

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten (SWV PO 2403) is een samenwerking van 10 schoolbesturen met totaal 60 scholen in Lelystad en Dronten. Wij ondersteunen scholen en hun schoolbestuur bij het realiseren van passend onderwijs voor een optimale ontwikkeling van elke leerling. Hierbij hebben we oog voor de leerkracht. Passend onderwijs vindt plaats in de klas met een leerkracht die er toe doet!