Van PO naar VO

po-vo

Bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (VO) willen we graag dat het kind geen onderbreking ervaart in zijn ontwikkeling. Hiervoor worden afspraken gemaakt binnen de gemeente Dronten en Lelystad met de VO scholen. Hierbij gaat het erom dat bij de overgang de onderwijsbehoeften van kinderen in beeld zijn en worden overgedragen, zodat er sprake kan zijn van een doorlopende ontwikkeling.  In deze procedure zijn afspraken over advisering en toelating tot het VO opgenomen. Het doel van deze procedure is om alle leerlingen in Dronten en Lelystad tijdig een passende onderwijsplek te bieden en daarmee een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces te vervullen. Alle afspraken in het kader van deze overstap worden vastgelegd in een document.

 

Van PO naar VO Dronten

Dronten hoort hij het Samenwerkingsverband VO IJssel Vecht.  Op de website https://www.swvvoijsselvecht.nl/ is informatie te vinden over o.a. aanvragen TLV en arrangementen en de deelnemende VO scholen.

Jaarlijks wordt er door de VO scholen in Dronten een overzicht verspreid met daarop de data van de informatieavonden voor ouders, opendagen en inschrijfdata.

Informatie Tussenvoorziening Dronten

De Tussenvoorziening in Dronten (TVD) is bedoeld voor leerlingen waarbij er twijfel is tussen regulier onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Doel van plaatsing in de Tussenvoorziening Dronten (TVD) is altijd: zo min mogelijk leerlingen ‘weg uit Dronten’ naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en waar enigszins mogelijk ‘terug naar regulier’. Hoe lang dat ‘terug naar regulier’ duurt, hangt af van de situatie en onderwijsbehoeften van de leerling in kwestie.

2021 Informatie Tussenvoorziening voor professionals (1)

In de Notitie PO VO Dronten (26 mei 2015) kunt u meer lezen over Dronten.

Voorlichting PRO Dronten WAVOD 2022

Hieronder vindt u de procesbeschrijving voor het overstappen van po naar vo voor het schooljaar 2023-2024 in Dronten

overstap van po naar vo 2023-2024 Dronten

Van PO naar VO Lelystad

Lelystad hoort hij het Samenwerkingsverband SWVVO Lelystad.  Op de website https://www.swvvo-lelystad.nl/ is informatie te vinden over o.a. aanvragen TLV en arrangementen en de deelnemende VO scholen.

Jaarlijks wordt er door de VO scholen in Lelystad een overzicht verspreid met daarop de data van de informatieavonden voor ouders, opendagen en inschrijfdata.

Informatie De Leerroute Lelystad

Er zijn leerlingen in Lelystad die voor een goed verloop van hun ontwikkeling wat meer tijd en ondersteuning nodig hebben in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het ieder uur wisselen van lokaal, les en docent belastend. Veel wisselen doet een te groot appèl op hun aanpassingsvermogen, waardoor zij moeilijk tot leren en tot ander gedrag komen. De leerlingen hebben een veilige, vertrouwde leeromgeving nodig, waar structuur is, waar duidelijkheid is over wat er van de leerling wordt verwacht en waar de leerling gestimuleerd wordt om zijn of haar best te doen.

Voor deze leerlingen bieden de scholen voor voortgezet onderwijs Lelystad gezamenlijk met ingang van 1 augustus 2019 een nieuwe leerroute aan: De Leerroute.

broch-A4-Leerroute-Porteum definitief

Informatie De Leerroute voor professionals (003)

Po-Vo procedure schooljaar 2023-2024 def

Tijdspad overstap po-vo 23-24

Route PO-PrO

maart 2024: Hieronder treft u 2 filmpjes aan over het PrO van Daarom Praktijkonderwijs:

informatie voor basisonderwijs (leraar bovenbouw, intern begeleider, onderwijsprofessional, directeur: 

Voorlichting Pro1

informatie over Schooladvies en Aanmelding:

Voorlichting Pro2 

 

 

 

Het SWV POLD heeft samen met PRO de Steiger een bijeenkomst georganiseerd op 13 september 2022.