Voor ouders

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs is om de leerlingen zo veel mogelijk binnen de (reguliere) school te ondersteunen met passend en kwalitatief goed onderwijs. Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega’s proberen tot een oplossing te komen. Blijkt de ondersteuningsvraag toch complexer dan wordt de ondersteuningsroute gevolgd. Indien nodig wordt daarbij de hulp van het samenwerkingsverband ingeroepen. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Wettelijke invoering passend onderwijs
Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht door de wettelijke invoering van passend onderwijs. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Het betekent niet dat de school alle kinderen moet aannemen. Uw kind kan worden ingeschreven op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen moeten daarbij goed samenwerken. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de (samenwerkende) scholen georganiseerd en betaald. Dit nieuwe onderwijsstelsel is bedoeld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en tegelijkertijd om de kosten in de hand te houden. De invoering van Passend Onderwijs is een grote operatie geweest. De schoolbesturen In Lelystad en Dronten werken nauw samen bij de invulling van Passend Onderwijs.

Algemene informatie passend onderwijs