Leesondersteuning en Dyslexie

Lezen en leesondersteuning

Leren lezen is één van de belangrijkste doelen van onderwijs. Je hebt lezen nodig om andere vaardigheden onder de knie te krijgen. En lezen is in onze geletterde samenleving een múst: billboards, sociale media, verkiezingslijsten, instructies op bijsluiters van medicijnen. Lezen is een life-skill!

Jezelf kunnen redden in de geletterde wereld vraagt oefening. Lezen is geen ingebouwde vaardigheid en kan alleen worden geleerd door gerichte instructie en inoefening en bijna iedereen kan het leren. Basisscholen doen er alles aan om zoveel mogelijk kinderen functioneel geletterd te krijgen.

Daarvoor zetten zij naast de basisinstructies verlengde instructies in als het oefenen zo gauw niet lukt. Mocht dat tot onvoldoende vooruitgang leiden, dan wordt aanvullend in kleine groepjes geoefend. We spreken dan over ondersteuningsniveau 3 (ON3). In de praktijk gaat het gemiddeld om zo’n 10% van de leerlingen, die deze extra oefening krijgen. Soms stagneert de ontwikkeling zo hardnekkig, dat er sprake kan zijn van dyslexie (ON4).
De ondersteuningsniveaus zijn een belangrijk kader bij de routing richting dyslexie.

Stapeling van ondersteuningsniveaus