Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring

Aanvraag doen

 • Neem contact met de begeleider om bekend te maken dat de aanvraag voor de beoordeling van toelaatbaarheid voor het speciaal (basis)onderwijs volgt. Bespreek eventuele vragen mbt het traject en de deskundigenadviezen met de begeleider. Kijk hier welke begeleider aanspreekpunt is voor uw school.
 • Zorg op voordracht van het ondersteuningsteam voor twee deskundigenadviezen die betrokken zijn op de hulpvraag van de aanvraag TLV. Download het formulier Deskundigenadvies LEEG Passend Onderwijs Lelystad Dronten – april 2015.
 • De formele aanvraag via het aanvraagformulier TLV Passend Onderwijs Lelystad Dronten en de hiervoor benodigde documenten dient u formeel in via DigiDoor. DigiDoor is het via een beveiligd systeem digitaal laten doorstromen van privacygevoelige informatie binnen het onderwijs.
 • Let op: Is er door verhuizing geen sprake van inschrijving in een school in het postcodegebied van Lelystad of Dronten? Het is dan NIET mogelijk een TLV aan te vragen via DigiDoor. De benodigde informatie dient dan schriftelijk te worden verstuurd of afgegeven bij het samenwerkingsverband (postbus 2233, 8203 AE Lelystad of Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad).
 • Automatisch worden de gegevens uit DigiDoor en de gegevens in CAAR gekoppeld zodat de begeleider van alle benodigde informatie is voorzien.

In behandeling (maximaal 6 weken na ontvangst aanvraag in DigiDoor of in de postbus)

 • De begeleider checkt het dossier in CAAR.
 • De begeleider schrijft op basis van de gegevens een conceptadvies voor de beoordeling van de toelaatbaarheidsverklaring. Eventueel is er contact met een specialist om op inhoudelijke gronden het voorstel af te stemmen.
 • Een specialist Passend onderwijs van het samenwerkingsverband zal het conceptadvies ter voorbereiding van de beoordeling door de directeur tegenlezen
 • Het concept advies wordt ingediend ter beoordeling van de directeur van het samenwerkingsverband
 • De aanvrager ontvangt het besluit er gaat een kopie naar ouders.
 • Ouders kunnen met een TLV hun kind aanmelden bij een van de sbo of so scholen afhankelijk van de TLV.
 • De financiële afhandeling wordt geregeld door het samenwerkingsverband.
 • Indien er een TLV wordt afgegeven kan de school contact opnemen met de specialist Passend onderwijs die verantwoordelijk is voor de TLV.

Afronding en nazorg

 • Zes weken na het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring wordt gecontroleerd of het kind is geplaatst in het speciaal (basis)onderwijs.
 • Indien het kind is geplaatst wordt het dossier gesloten in onze administratie.
 • Nazorg: De begeleider neemt contact op om eventueel afspraken te maken over terugplaatsing etc.
 • De begeleider vraagt na vier weken na of het traject voldoende is afgerond.