Introductie en informatie over GIZ voor onderwijs


Evenementgegevens


GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften en is een gespreksmethode om samen met ouders, kinderen en andere professionals de krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van een leerling adequaat en efficiënt in kaart te brengen.

Vanuit Versterken van de basis in Lelystad (waaronder voorveld organisaties, kinderopvang en
onderwijs) is gezamenlijk gekozen om de GIZ methodiek (gemeenschappelijk inschatten
zorgbehoeften) te gebruiken. Al ruim 60 professionals, zoals de schoolmaatschappelijk werkers
en jeugdverpleegkundigen, hebben de basistraining Werken met de GIZ methodiek afgerond.
En er zijn twee Lelystadse trainers.

De GIZ methodiek is relevant voor het onderwijs én zeer goed te gebruiken op scholen. Daarom organiseren we samen met POLD deze bijeenkomst, speciaal voor iedereen die in het onderwijs werkt.
We geven je een introductie over de GIZ methodiek. En hoe en wanneer de GIZ gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Er is ook ruimte om opgedane ervaringen te delen. 

Meer weten? Klik hier voor de uitnodiging: Introductie_GIZ_voor_onderwijs.

Hoe en wanneer?
Maandag 5 februari 2024 van 15:30 – 17:00 uur.
Bij het Samenwerkingsverband POLD aan de Kempenaar 03-23 in Lelystad.

Judith Piek, trainer GIZ en casusregisseur GGD Flevoland, geeft informatie uit de basistraining. Werken met de GIZ en deelt voorbeelden zoals het gebruik van de GIZ in het OT en als middel om tot een plan te komen met ouders als de communicatie stagneert.

Aanmelden? Graag aanmelden vóór 15 januari a.s. Stuur een mail naar info@lisalelystad.nl.