Stadsdeelbijeenkomst ZO-ZW


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: Atolplaza

Agenda 11-04-2017

08.45-09.00 uur

Inloop met koffie en thee

09.00-09.05 uur
Welkom en opening

09.05-09.10 uur
Pilot ‘Lelystad Hoogbegaafd’
Erwin Dekker

09.10-09.25 uur
Good practice n.a.v. vorige stadsdeelbijeenkomst Passend opvang door Desiree  Kornelis (lid projectgroep passende opvang),  Charissa de Jong en José Klink (IKC de Warande), Simone den Hollander (beleidsmanager GO)

Good practice mede mogelijk door School in Verbinding en Jeugdsportfonds: Hans Faust of José Klink van IKC de Warande vertelt over de “pilot: op weg naar een dagarrangement” voor alle kinderen

09.25-09.35 uur
Uitkomsten enquête onderwerpen symposia stadsdelen
Miranda Valkhof (CJG)

09.35-10.00 uur
Sterk in de klas
Marieke Roozenboom gedragsdeskundige JGT en Linda Scholten teamcoach JGT en Maaike Luttik, beleidsmedewerker SWV
Resultaten inzet Sterk in de Klas en sollicitatieprocedure

10.00-10.20 uur
Monitoring en SOP (schoolondersteuningsprofiel)
Maaike Luttik, beleidsmedewerker SWV

Monitoring
Hoeveel TLV’s zijn er afgegeven afgelopen jaar? Hoeveel extra ondersteuning is er ingezet? Hoe staat het met de strippen? Deze presentatie geeft antwoord op deze vragen. Via de monitoring houdt het samenwerkingsverband al deze dingen bij. Om te kijken of we in de pas lopen met de verevening, om te kijken of onze dienstverlening op orde is. En om in de gaten te houden of scholen ondersteuning nodig hebben op bepaalde gebieden.

Schoolondersteuningsprofielen
Elke vier jaar moeten alle scholen van het samenwerkingsverband hun schoolondersteuningsprofielen bijwerken. Dit jaar moet dit dan ook weer gebeuren. Via een SOP geeft een school aan waar deze zich in specialiseert.  Een schoolondersteuningsprofiel geeft ouders meer inzicht in de vraag of de school geschikt is voor hun kind. Al deze schoolondersteuninigsprofielen tezamen zouden antwoord moeten geven op de vraag of er binnen het samenwerkingsverband sprake is van een dekkend aanbod van de basisvoorzieningen. In het kort wordt in deze presentatie aangegeven hoe we dit jaar de SOP’s willen actualiseren.

10.20-10.30 uur pauze

10.30-11.15 uur
OT nieuwe stijl
Nina Mast (Zien in de Klas) en Elke van Huffelen (GGD)
Leidende principes van het OT en de 3 rollen van het JGT (aannemer, coach en regisseur)

11.15 uur
Ontwikkeling dyslexie

Ellen Gommer

11.25 uur mededelingen en afsluiting 

11.30 uur is er ruimte voor ontmoeting en netwerken