Workshop Leerlingen met een lage cognitie


Evenementgegevens


Op dinsdag 5 maart 2024 organiseert SWV Passend Onderwijs de workshop ‘Leerlingen met een lage cognitie’.


Moeilijk lerend….
Is dat hetzelfde als moeilijk onderwijzend?

In de klas is een verscheidendheid aan leerlingen; ze leren ze op hun eigen wijze en op hun eigen tempo. Hoe bedien je als leerkracht leerlingen met een lage cognitie?

In deze workshop komt aan de orde welke implicaties een lage cognitie heeft voor de ontwikkeling van een kind en hoe je deze leerlingen signaleert. Daarnaast gaan we in op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen, hoe je het lesstofaanbod hierop aangepast en hoe je dit vorm geeft in een klas met alle leerlingen erbij.

We nodigen jullie van harte uit voor deze workshop!


Vanuit de werkwijze voor extra ondersteuning via het POLDerplan organiseert Passend Onderwijs Lelystad Dronten workshops voor leerkrachten, intern begeleiders en directeuren. In de workshop gaan we actief samen aan de slag om te komen tot nieuwe inzichten en het creëren van handelingsalternatieven voor de praktijk van alle dag.

Wil jij je aanmelden voor deze workshop? Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Inschrijving workshop 'Leerlingen met een lage cognitie' | 5 maart

Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor deze gratis workshop.