Workshop ‘Preventie van gedragsproblemen’


Evenementgegevens


Op woensdag 8 juni 2022 organiseert het team specialisten in Lelystad de workshop ‘Preventie van gedragsproblemen’

Veel ondersteuningsvragen zijn gericht op het verminderen en verdwijnen van gedragsproblemen. Dit kost veel energie. Hoe mooi is het als je ze kunt voorkomen? Als je ze kunt voorspellen en preventief tijdig acties weet in te zetten waardoor het niet eens tot een gedragsprobleem komt?

 In deze workshop gaan we samen aan de slag om antwoord te krijgen op deze vragen en meer.


Vanuit de werkwijze voor extra ondersteuning via het POLDerplan organiseert Passend Onderwijs Lelystad Dronten workshops voor leerkrachten, intern begeleiders en directeuren. In de workshop gaan we actief samen aan de slag om te komen tot nieuwe inzichten en het creëren van handelingsalternatieven voor de praktijk van alle dag.

 

Inschrijving workshop 'Preventie van gedragsproblemen' | 8 juni 2022 | Lelystad

Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor deze gratis workshop.