AVI Robot


Datum:

De kleine robot stuurt de beelden en geluiden rechtstreeks, via een beveiligde livestream, naar de tablet of telefoon van de afwezige klasgenoot. De beelden kunnen niet worden opgenomen of worden opgeslagen. De robot kan op afstand bestuurd worden, vanuit huis of het ziekenhuis. De leerling kan de robot opdrachten geven en besturen zoals, 360 graden ronddraaien, aangeven in welke stemming hij is en aangeven wanneer hij een vraag heeft.

Dankzij de technologie in AV1 kunnen de klasgenootjes en de leerling voortdurend in contact zijn en blijven. Met ingebouwd 4G is AV1 gemakkelijk te verplaatsen en mee te nemen in allerlei situaties, zowel in het klaslokaal als tijdens de pauzes, op uitstapjes en op excursies. Gelukkig herstellen de meeste zieke kinderen vaak volledig, maar de tijd die ze op school hebben moeten missen, maakt het lastiger om terug te keren in de klas. AV1 helpt om de kloof die daardoor ontstaat, te verkleinen, door de communicatie en het contact van de leerling met klasgenoten te faciliteren.

AV1 vult een plek in het lokaal die anders leeg zou zijn. De robot geeft een ziek kind de mogelijkheid om lessen te blijven volgen, ook al kan hij/zij niet (altijd) fysiek aanwezig zijn in het klaslokaal. Net zo belangrijk: AV1 zorgt ervoor dat de leerling contact houdt met vrienden en klasgenoten, en onderdeel blijf uitmaken van de dagelijkse gang van zaken op school.

Met AV1 kan de leerling vanuit huis meedoen in dagelijkse activiteiten, zowel op school als met vrienden.

Dat je als thuiszittende leerling op deze manier ‘onder je leeftijdsgenoten’ kunt zijn, dat is toch prachtig?

Bekijk de video over de AV1 robot:https://youtu.be/-guUeLIRxC4