Landelijke ontwikkelingen; blijf op de hoogte!


Datum:

Passend Onderwijs is regelmatig in het nieuws. Denk aan de negende voortgangsrapportage die voor de zomervakantie door de Kamer is geleid, het thuiszitterspact o.l.v. Marc Dullaert, de internetconsultatie over voorgestelde wetswijzigingen en de voorgestelde wijzigingen m.b.t. instemmingsbevoegdheid ouders bij het OPP (ontwikkelingsperspectief).

Regelmatig is daarbij de discussie over het effect van de invoering van Passend Onderwijs in de klas en het gevoel van toegenomen bureaucratie. Passend onderwijs staat voor het voorkomen van thuiszitters, meer leerlingen in een passende plek in het regulier basisonderwijs en minimale bureaucratie. Als we genoemde risico’s niet kunnen keren, is het zeker dat deze doelen niet worden gehaald. Een somber beeld, maar ook realistisch? In de koersnotitie van de POraad; Passend Onderwijs, een realistisch beeld worden de risico’s van een succesvolle invoering van Passend onderwijs belicht en uitgewerkt. Naast het referentiekader Passend Onderwijs (nog steeds actueel) een goed document om op de werkvloer eens te bespreken.