Leesondersteuning en dyslexie


Datum:

Prevalentie Ernstige Dyslexie (ED)

Verwijzen wij als school te veel, was onlangs de vraag van een intern begeleider. Hoeveel komt ernstige dyslexie nu voor? En klopt dat wel met wat wij verwijzen naar de vergoede dyslexiezorg? Veel scholen weten niet hoeveel leerlingen met ED bij hen op school verwacht kunnen worden. In het onderzoek van Blomert (2005) wordt een percentage van 3,9 procent aangehouden van leerlingen met ED. Daarnaast houdt het NKD 3,5% ED aan (zie figuur hieronder). Een klein verschil in percentages is niet gek: ook internationale onderzoeken hanteren percentages die iets verschillen. In Lelystad houden we 4,1 procent ED aan. Buiten deze groep ED zijn er leerlingen met ernstige leesproblemen. Mogelijk kan dit op een school wel oplopen tot 10-15%. Sommigen noemen deze groep dyslectisch, maar niet ernstig. Voor de indicatie vergoede dyslexiezorg moeten we dus uitgaan van een aanmerkelijk lager percentage.

Benieuwd wat dit concreet betekent voor jouw school? Vraag dan jouw school specifieke prevalentienorm bij ons op via dyslexie@pold.nl.

Zie ook: https://dyslexiecentraal.nl/sites/default/files/media/document/2019-08/2019_IvhO_Dysverklaringen_Verschillen%20tussen%20scholen%20nader%20bekeken_0.pdf

Twee soorten dyslexie?

Zijn er dan twee soorten dyslexie: ernstig en mild? Nee, dat is niet het geval. ED wordt vastgesteld volgens de criteria van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD). Er is sprake van ED als de ernstige achterstand niet anders verklaard kan worden en blijft bestaan ondanks intensieve hulp die voldoet aan de daarvoor geldende criteria. Voor aanmelding geldt dat de scores moeten liggen onder de 10% norm. Leerlingen die bij diagnostisch onderzoek onder de 6,7% scoren kunnen in aanmerking komen voor een behandelindicatie voor dyslexiezorg. Beide groepen krijgen de diagnose ‘dyslexie’, maar de behandelindicatie is voor een beperktere groep beschikbaar gesteld. Van milde dyslexie spreken we dus niet.

Leerlingdossier en IEP

Een flink aantal basisscholen is overgegaan op de IEP-toetsen, maar daarbij kunnen de resultaten niet worden weergegeven in percentielscores. In dat geval wordt het aantonen van achterstanden bij een vermoeden van dyslexie ingewikkeld. IEP hanteert namelijk geen A t/m E of I t/m V-scores, waardoor niet kan worden vastgesteld of een leerlingen tot de 10% laagst scorende leerlingen behoort. Dat betekent dat deze scholen aanvullend toetsen voor woordlezen en spelling moeten inzetten om een vermoeden van dyslexie te kunnen onderbouwen.

Lelystad in het nieuws

Op 13 november 2023 vond een online bijeenkomst van Dyslexie Centraal plaats waarbij een aantal recente preventieve aanpakken in dyslexiezorg werden gepresenteerd. De werkwijze Lelystad was één daarvan. Eén van de zorgaanbieders dyslexie (Remco Reij van het RID) vertelde daar hoe de samenwerking in Lelystad is opgezet, hoe het praktisch werkt en hoe voortgang en verbeteringen zichtbaar worden gemaakt. De monitor, waarover in de vorige nieuwsbrief werd gerapporteerd, wordt met interesse gevolgd door aanwezigen én door het Nederlands Kwaliteitsinstituut (NKD). Daar zullen de zorgaanbieders dyslexie en POLD binnenkort een afzonderlijke presentatie geven en bespreken hoe het door ons ontwikkelde instrument ten dienste zou kunnen zijn voor andere regio’s in Nederland.
Zie: https://dyslexiecentraal.nl/actueel/terugkijken-presentaties-verschillende-preventieve-aanpakken-dyslexiezorg-2023