Leesondersteuning en dyslexie


Datum:

Monitor Leesondersteuning 2023

Veel leerkrachten van groep 3 tot en met 6 hebben de vragenlijst Leesondersteuning Lelystad ingevuld. Er waren wel 80 responses, waarvoor dank!!  In de vragenlijst staan stellingen als ‘Ik ben op de hoogte van recente inzichten rond leesdidactiek,’ of ‘Ik weet welke aanpassingen in het leesonderwijs nodig zijn voor de leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond.’ Welke inzichten levert deze vragenlijst Lelystad breed op? In vergelijking met 2022:

  • ..is er meer kennis over meertaligheid
  • ..lukt het beter om ondersteuningsniveau 3 vorm te geven
  • ..wordt er meer cyclisch gewerkt
  • ..zijn ouders meer betrokken in geval er zorgen over de leesontwikkeling zijn

Werkgroep Aanpak Leesproblemen

Waar zijn die goede berichten uit de Monitor Leesondersteuning 2023 aan te danken? We horen dat scholen het fijn vinden dat er vaste contactpersonen vanuit de zorgaanbieders dyslexie zijn. Er worden goede, duurzame relaties opgebouwd. Er is op scholen ook meer bekendheid met de ondersteunende interventies voor ON3: coaching-on-the-job voor leerkrachten, consultaties voor ib’ers, begeleiding voor leerlingen, intervisie meertaligheid, doorgaande lijnen. En er wordt goed werk verricht door de leden van de Werkgroep Aanpak Leesproblemen, bestaande uit afgevaardigde ib’ers uit de drie grote scholenstichtingen en uitvoerders van de leesinterventies. Zij verbinden, halen informatie op, delen, inspireren, denken mee op inhoud en zijn al lange tijd betrokken. Top!

Website POLD

De website van POLD is afgelopen jaar vernieuwd. Hier kun je alle informatie vinden over de manier waarop we in Lelystad extra leesondersteuning vormgeven. Ook formulieren (t.b.v. het leesdossier), het aanbod leesinterventies met de routes en diverse links zijn bijeen gebracht. Iets niet duidelijk, mail ons dan!

Fonemisch bewustzijn bij kleuters

Wat gebeurt er veel in de ontwikkeling van het jonge kind …
Voordat gestart kan worden met lezen ontwikkelen zich o.a. de belangrijke leesvoorwaarden: het ruimtelijk inzicht (belangrijk voor het verschil zien tussen ‘b’ en ‘d’), het gevoel voor volgordelijkheid (belangrijk om  ‘b-oo-m’ aan te houden), het aandachtig luisteren naar verschillende klanken (belangrijk om ‘Ik-lees-een-boek’ te kunnen klappen vóór ‘b-oe-k’). Veel luisteren dus. Dat is best een opgave voor leerlingen die veel visuele input krijgen; en voor leerlingen, die de aandacht moeilijk vasthouden of helemaal nog weinig spreken. We gaan in 2024 met elkaar nadenken hoe we dit bij leerlingen van groep 1 en 2 preventief nog beter kunnen stimuleren, zonder teveel op te leggen.