Minisymposium een waardevolle bijeenkomst.


Datum:

Op het mini-symposium: Gespecialiseerd onderwijs, zo lang of kort als nodig, hebben we met ouders, kern- en ketenpartners, directeuren en ib’ers korte brainstormsessies gehad over wat er nodig is om eventuele terugplaatsingen naar een reguliere voorziening succesvol te laten verlopen. In groepen hebben we eerst nagedacht wat iedere rol nodig heeft om dit te laten lukken. Hieruit werd wel duidelijk dat er in eenduidige communicatie nog kansen liggen. Daarna gingen we in gemengde groepen uiteen om een situatie uit te denken zoals die volgens iedereen zou moeten zijn, om alles succesvol te laten verlopen, met daarin het kind centraal. Dat leverde waardevolle gesprekken op!  Een visueel tekenaar heeft de processen en situaties heeft uitgetekend om ze extra te verduidelijken.

Duidelijk is geworden dat er behoefte is aan het verbeteren van communicatie en dat alle partijen nog scherper willen hebben wie de leiding en verantwoordelijkheid heeft.

Uiteindelijk hebben alle deelnemers mogen kiezen uit de 4 geschetste situaties wat voor hen de ideale situatie zou zijn. Hieruit willen wij als Passend onderwijs weer kansen en mogelijkheden halen om verder na te denken over het onderwerp en dat verder vorm te geven.

Bedankt voor de aanwezigheid en alle enthousiaste input!