Netwerkbijeenkomst november


Datum:

Op 28 november vond de netwerkbijeenkomst plaats. Een grote en gevarieerde groep kwam samen in de Pijler in Lelystad. De bijeenkomst werd geopend en er werd benoemd dat deze bijeenkomst de eerste van een tweeluik is. Op 7 maart komt Iliass El Hadioui (de spreker van deze dag) terug voor het tweede deel. Daarna begonnen we de middag met een voorwoord van de directeur van POLD Marga van Amerongen-Romeijn waarin ze de waarde van samenwerken (binnen een school, tussen scholen, tussen scholen en hulpverlening) in het belang van het kind benadrukte. Na het voorwoord werd Iliass naar voren gevraagd en begon de lezing over het onderwerp: ‘Het verschil maken binnen een schoolcultuur met groeiende verschillen’.

Iliass heeft twee verschillende kwadranten verder uitgewerkt, de ene meer gericht op het kind en de andere op het team eromheen. In het kwadrant gericht op het kind stonden de begrippen ‘klimmen’ en ‘switchen’ centraal. Switchen gaat over de mogelijkheid van een kind om te switchen tussen de verschillende contexten waarin het opgroeit. Het klimmen gaat over de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te groeien. Uitdagingen en manieren om met deze uitdagingen om te gaan werden besproken. Dit was voor velen herkenbaar en toepasbaar. Het kwadrant gericht op het team om het kind heen bestaat uit de begrippen ‘skill’ en ‘will’. Om een transformatieve verbetercultuur te creëren, is het nodig dat er zowel skills als will aanwezig is. Dit betekent dat er expertise en vaardigheden met betrekking tot het pedagogisch-didactisch handelen in de klas aanwezig zijn en dat er in het team de collectieve wil is om deze skills in het team in te zetten en verder te ontwikkelen. Dit geldt niet alleen voor teams op de scholen maar is toepasbaar in elk team. Op het eind is in gesprek met de aanwezigen besproken hoe je om kan gaan wanneer de ‘skill’ en/of de ‘will’ in een team ontbreekt. Hierna was er ruimte voor het stellen van vragen. De aanwezigen hebben veel stof tot nadenken gekregen waar in de volgende netwerkbijeenkomst verder over doorgepraat kan worden.

Na de lezing was er ruimte om met elkaar door te praten over het onderwerp en om nieuwe mensen te leren kennen. Hier werd volop gebruik van gemaakt, het onderwerp kwam meermaals terug in de gesprekken. Ook stonden er twee tafels waar de GIZ-methodiek en de Gezonde Schoolaanpak vertegenwoordigd waren. Al met al een geslaagde netwerkbijeenkomst, met op 7 maart het vervolg. Graag tot dan!