Nieuwsbrief ‘Terug van weggeweest!’


Datum:

Editie: zomer 2021

We hebben geschiedenis geschreven in het afgelopen schooljaar. Geconfronteerd met een pandemie en een lockdown hebben we ons onderwijs heel anders vorm moeten geven. Inmiddels zijn veel mensen bedreven in digitale meetings, planborden en online sessies. Niet alleen in het onderwijs geven aan kinderen, in contact met ouders maar ook binnen ons netwerk.

Onze workshops en themacafés zijn redelijk goed bezocht, onze netwerkfilm is vaak bekeken. Op deze wijze hebben wij vanuit POLD in contact kunnen blijven, naast alle gesprekken en bijeenkomsten die ook “gewoon” zijn doorgegaan. Nu het bijna zomervakantie is wordt steeds duidelijker wat deze periode heeft gevraagd van kinderen, ouders, leerkrachten, IB-ers, directeuren en de netwerkpartners. Terugkijkend zou je bijna willen dat we geen geschiedenis hadden geschreven.