Ondersteuningsplanraad (OPR)


Datum:

Op dinsdag 21 november is de OPR weer bij elkaar geweest. Dit keer op De Driemaster in Dronten.

Op deze avond zijn de taken opnieuw verdeeld. Verder hebben we het thema “arrangementen” besproken.

We hebben gehoord dat arrangementen op verschillende manieren worden ingezet bij de verschillende besturen. Ook hebben we besproken wat hierin goed of fout zou zijn. Conclusie is dat er geen goed of fout is en dat het ook erg lastig is om te zeggen dat het één beter werkt als het ander. Feit is dat er ruimte is in ons samenwerkingsverband om hier zelf invulling aan te geven en dat dat goed is omdat we dan beter in staat zijn om maatwerk te leveren.

De notulen van de vorige vergadering zijn nu ook geplaatst op de site.