Onderwijs Oekraïense kinderen : een kijkje achter de schermen


Datum:

Het onderwijs aan de Oekraïense kinderen is op alle locaties in Lelystad en Dronten gestart. De eerste ervaringen worden uitgewisseld. Lees de uitgebreide versie van alle kijkjes achter de schermen in de derde nieuwsbrief over het onderwijs aan de Oekraïense kinderen. Hieronder de samenvatting vanuit de gemeente Dronten, Kbs De Toekomst, AZC school de Vlieger en de Taalklas vanuit de SGL locatie in Lelystad.

Gemeente Dronten “Wat we samen hebben bedacht, werkt!”

Als beleidsmakers zijn we binnen de gemeente Dronten betrokken bij het toeleidingproces van kinderen uit Oekraïne naar de basisschool en het voortgezet onderwijs. In de beginperiode hadden we intensief contact met de onderwijspartners om het proces rond het onderwijs aan de Oekraïense kinderen in Dronten te ontwikkelen. Het contact is nu beperkt tot een aantal afstemmingsmomenten per maand. Dit betekent dat wat we samen bedacht hebben werkt! Natuurlijk zijn er situaties waar méér nodig is maar we weten elkaar goed te vinden. 

Met een grote glimlach naar Kbs De Toekomst

Sinds twee maanden biedt Kbs De Toekomst iedere dag onderwijs aan de Oekraïense kinderen. Waar we begin april zijn begonnen met 5 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, is de groep inmiddels vol bezet. We zijn aan het kijken of er op korte termijn al een tweede groep van start kan gaan.  De tekeningen op de tafel zijn gemaakt met de beeldende  lessen vanuit de Meerpaal. Een speciale activiteit mogelijk gemaakt vanuit de gemeente.

Op De Vlieger kunnen Oekraïense kinderen weer kind zijn

Sinds mei zijn er drieëntwintig Oekraïense kinderen ingestroomd in de bestaande groepen op de Vlieger. Hierdoor is er inmiddels een extra instroomgroep gestart. Samen met de kinderen op De Vlieger, die over het algemeen ook uit onveilige landen komen, hebben de Oekraïense kinderen een goede start gemaakt. Prachtig om te zien dat er onderling nieuwe relaties en vriendschappen ontstaan in de klas en op het schoolplein. Goed dat het team, door professionele begeleiding en ondersteuning, passend en uitdagend onderwijs realiseert. De kinderen voelen zich weer kind op De Vlieger!

Oekraïense kinderen in Lelystad leren ‘als een speer’ Nederlands

Op vrijdag 1 juni kwam Omroep Flevoland langs in de Taalklas in Lelystad. Bekijk via onderstaande link het filmpje waarin een mooie uitspraak terugkwam, “Kinderen van Oekraïense vluchtelingen in Lelystad gaan als een speer met het leren van de Nederlandse taal”!

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/288732/oekraiense-kinderen-leren-vlot-nederlands-in-oud-schoolgebouw