Joop Aalbers

FamiliereportagePPP-93

Beleidsmedewerker PO/VO en helpdesk digidoor(zorg)

Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Goede afspraken tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn hiervoor onontbeerlijk. Om deze afspraken te stroomlijnen is er binnen het Lelystadse onderwijs een PO/VO procedure met een eigen werk- en stuurgroep.  Als beleidsmedewerker PO/VO is het e.a. mijn taak om deze overgang te stroomlijnen/bewaken en zo nodig advies uit te brengen over de gehele procedure.

Alle scholen die binnen het Lelystadse onderwijs vallen maken voor de overdracht van het PO naar het VO gebruik van Digidoor. Digidoor is een beveiligd, webbased programma, waarmee de overdrachtgegevens van leerlingen digitaal worden overgedragen van het primair naar het voortgezet onderwijs. Voor deze overdracht geef ik zowel onderwijsinhoudelijke als praktische ondersteuning als helpdesk digidoor voor de PO- en VO-scholen.

Alle scholen die binnen het SWV-PO Lelystad/Dronten vallen maken gebruik van digidoor-zorg voor het aanvragen van extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen. Voor digidoor-zorg geef ik praktische ondersteuning aan leerkrachten en IB’ers.

Vaste werkdagen voor het samenwerkingsverband Lelystad/Dronten op dinsdag- en donderdagmiddag.  Dagelijks bereikbaar als helpdesk digidoor(zorg).

U kunt mij bereiken via:

J.Aalbers@passendonderwijslelystaddronten.nl of 06-51786226