Karin Zegeling

Karin Zegeling

Begeleider Passend Onderwijs

Oprecht, daadkrachtig, verbindend

Samen met ouders, school en hulpverlening zoeken naar de best passende ontwikkeling van uw kind, waarbij er zoveel mogelijk gewerkt wordt volgens 1 plan. Uw kind centraal, uitgaand van zijn/haar mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Daar is vertrouwen, moed, respect, duidelijkheid, luisteren en openheid voor nodig van iedereen. Zo wil ik graag samenwerken met u.


Ik ben van maandag tot en met donderdag en vrijdag (om de week) bereikbaar via k.zegeling@pold.nl 

Mijn telefoonnummer is 06-51698486

Ik ben aanspreekpunt voor de volgende scholen:

Scholen Zuid West Lelystad

Scholen Zuid Oost Lelystad

Scholen Swifterbant

Kindcentrum Warande PCBS de Horizon KBS de Golfslag
OBS de Triangel PCBS Driestromenland OBS de Duykeldam
OBS de Tjotter OBS de Driemaster PCBS de Branding
PCBS de Schakel KBS ‘t Schrijverke
OBS de Tjalk OBS de Brink
OBS de Sluis OBS de Wildzang
KBS de Lispeltuut
OBS de Meander-Oost
OBS de Meander-West
PCBS 3sprong
GBS de Helmstok
OBS de Poolster