OVERSTAPPEN van het S(B)O naar regulier


Datum:

Wanneer de tijdelijke TLV van een leerling afloopt, gaat deze in principe terug naar de reguliere school (van herkomst). Tijdens de Stadsdeelbijeenkomsten (Lelystad) en het IB/Directeurenoverleg (Dronten) in oktober 2017 is het belang aangegeven dat beide scholen met elkaar in gesprek gaan. De S(B)O brengt de onderwijsbehoeften in kaart, de reguliere school beoordeelt of zij aan deze onderwijsbehoeften kan voldoen en/of wat hiervoor nodig is.

Wil je meer lezen over dit proces, is bij Plannen & protocollen een uitgebreide ‘Wijzer in OVERSTAPPEN‘ en een factsheet ‘OVERSTAPPEN in het kort‘ te vinden.