POLDerplan werkwijze extra ondersteuning


Datum:

De leerkracht is de belangrijkste schakel in het onderwijs. Hij of zij is de sleutel in de klas met een grote invloed op het kind. Passend Onderwijs Lelystad Dronten wil hier bij de werkwijze voor extra ondersteuning, meer invulling aan geven. De driehoek van leerkracht, leerling en ouders/verzorgers is hierbij onmisbaar. Met deze uitgangspunten richten we na de herfstvakantie de werkwijze voor de extra ondersteuning volgens het POLDerplan in. 

Een passende onderwijsplek met de juiste ondersteuning voor elke leerling en zo dicht mogelijk bij huis. Dat is waar we het met elkaar voor doen!

POLDerplan geeft (handelings)perspectief op de vraag “Hoe doe ik het in de klas”

“Hoe doe ik het in de klas?”, dat kan de vraag van een leerling zijn maar soms ook van de leerkracht met een kind of groep met een extra ondersteuningsbehoefte. De specialisten binnen het samenwerkingsverband stellen met het POLDerplan de ondersteuningsvraag centraal, van leerling én leerkracht. Hierbij werken we deels met een nieuw of aangepast aanbod gericht op de leerkracht (POLDerkracht), de leerling (POLDermaatje) maar ook met aandacht voor de ouders of verzorgers (POLDerthuis). Het bestaande aanbod van HGD (handelingsgerichte diagnostiek en advies) en externe extra ondersteuning door de Kleine Prins (Lelystad) en De Twijn (Dronten) blijft bestaan.