Samenwerkingsverband nieuwe stijl


Datum:

Het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Lelystad Dronten heeft vanaf het schooljaar 2016/2017 een nieuwe structuur.  De vraaggestuurde dienstverlening in de nieuwe stijl zal nog meer worden toegespitst op een optimale ondersteuning van de samenwerkende scholen, schoolbesturen, het bestuur van het SWV en de toezichthouder, om passend onderwijs in de regio tot stand te brengen. Dat betekent een andere werkwijze, in sommige gevallen voor scholen andere gezichten van medewerkers en een aangepaste communicatie o.a. in de vorm van een nieuwe website.

In augustus 2014 is het passend onderwijs wettelijk ingevoerd. Inmiddels heeft het samenwerkingsverband goed zicht gekregen op de hulpvragen vanuit het onderwijsveld. Directeur Marga van Amerongen heeft op verzoek van het bestuur van het SWV vanuit deze bevindingen een toekomstvisie opgesteld. Hierin staan de kerntaken en de dienstverlening beschreven van de twee werkeenheden van het SWV, het Ondersteuningsbureau en het Onderwijsloket.

Het ondersteuningsbureau is er voor het bestuur en het management als ook de toezichtbhouder van het samenwerkingsverband. Denk bijvoorbeeld aan secretariële ondersteuning, planning & control, communicatie, beleidsonderzoek en beleidsadvies en projectmanagement.

Dienstverlening Onderwijsloket op het niveau van extra ondersteuning
De schoolbesturen en hun scholen zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de basisondersteuning binnen het passend onderwijs. Het Onderwijsloket helpt de scholen en de schoolbesturen bij het bieden van passend onderwijs voor hun leerlingen (en hun ouders) met een extra ondersteuningsbehoefte. Het Onderwijsloket levert diensten die aansluiten bij de hulpvragen van de betrokkenen in de scholen om de onderwijspraktijk van passend ondersik zo goed mogelijk uit te vieren (vraaggestuurtde dienstverlening).

Bij de begeleiders van het Onderwijsloket van Passend Onderwijs Lelystad Dronten kunnen scholen terecht voor

  1. Vraagbaak & helpdesk
  2. Kennisnetwerk
  3. toelaatbaarheid S(B)O (TLV)
  4. (kort traject )Bemiddeling bij conflictsituaties

Extra ondersteuning wordt gegeven door specialisten in de vorm van:

  1. Consultatie (aanvullende expertise voor het ondersteuningsteam van de school) Passend onderwijs
  2. Handelingsgericht diagnostiek & Advies (klassenobservatie, aanvullend specialistisch didactisch en pedagogisch onderzoek op verzoek van het ondersteuningsteam van de school)
  3. Afstemming ‘op maat’ arrangementen

A, B, C, D = inzet vanuit dienstverlening samenwerkingsverband
E, F, G       = inzet via strippenkaart