Start van “Werken met GIZ” in Lelystad


Datum:

In Lelystad is in het voorveld begonnen met de implementatie van de GIZ-methodiek. Nadat al in 2021 de wens werd uitgesproken om gezamenlijk de GIZ-methodiek in Lelystad te implementeren, is vanuit het subsidiekader ‘Versterken van de basis’ in samenwerking met alle partijen en de gemeente besloten om in huidig schooljaar te starten met de eerste scholingsrondes.

GIZ staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften.

Het is een integrale en erkende gespreksmethodiek waarmee de professional samen met (aanstaande) ouders, kinderen en andere professionals de krachten, ontwikkel- en zorgbehoeften van een gezin snel en adequaat in kaart brengt. Het helpt professionals samen met ouders en jeugdigen te bepalen hoe het gaat en wat nodig is. Door in Lelystad dezelfde methodiek te gebruiken in alle voorveldorganisaties, kinderopvang en onderwijs wordt dezelfde taal gesproken en wordt de samenwerking met ouders en professionals versterkt. Ouders en kinderen/jeugd hoeven maar één keer hun verhaal te vertellen en nemen actief deel in het proces. Zo wordt de eigen kracht gestimuleerd en een gelijkwaardig partnerschap opgebouwd.

Nieuwsgierig naar de GIZ-methodiek en de uitrol van het project in Lelystad? In het nieuwsbericht lees je hier meer over.